Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i podatki

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność ma na celu wyposażenie studenta w zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną i organizacji non-profit. Dobór problematyki uwzględnia polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości w aspekcie prawa bilansowego oraz eksponuje skutki sprawozdawcze przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości. Wykazuje również konsekwencje specyficznych transakcji gospodarczych w zakresie obciążeń publicznoprawnych oraz ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości. Umożliwia zapoznanie się z procedurami oraz prawami i obowiązkami podatnika w postępowaniu podatkowym.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student w trakcie studiów nabywa umiejętność analizowania i interpretowania podstawowych i złożonych zjawisk gospodarczych, w tym identyfikacji szans i zagrożeń dla podatnika związanych z decyzjami w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Charakteryzuje się umiejętnością wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej oraz rozumie ich konsekwencje dla polityki bilansowej i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność przygotowuje absolwenta do zajęcia stanowisk:

  • Samodzielnego księgowego w podmiotach komercyjnych oraz organizacjach non-profit
  • Specjalisty w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi
  • Specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych
  • Specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3