Analityk finansowy i rynkowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów zarówno w podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, jak również w informatyczno-ilościowy warsztat analityczny. Główne zagadnienia kierunkowe (rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość oraz ubezpieczenia) zostały wzbogacone o ilościowe aspekty inwestycji finansowych i giełdowych (z uwzględnieniem analizy technicznej i fundamentalnej), zagadnienia prognozowania i analizy ryzyka. Przedmioty specjalizacyjne ograniczonego wyboru obejmują wszystkie obszary finansów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ilościowych. Specjalność Analityk finansowy i rynkowy kładzie nacisk na zdobycie umiejętności analizy i efektywnego przetwarzania danych finansowych. Podczas zajęć wykładowcy przywiązują szczególną uwagę do wykorzystania narzędzi informatycznych. Większość przedmiotów specjalnościowych oraz część przedmiotów kierunkowych realizowanych jest w laboratoriach komputerowych. Prace dyplomowe mają charakter aplikacyjny.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Analityk finansowy i rynkowy nauczy się jak funkcjonują przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Pozna mechanizmy rynku finansowego. Dowie się jak analizować i modelować ryzyko finansowe. Zyska umiejętność konstruowania modeli finansowych obrazujących działalność przedsiębiorstw czy funkcjonowanie instrumentów finansowych. Absolwent specjalności Analityk finansowy i rynkowy nabędzie umiejętność technicznej i fundamentalnej analizy instrumentów finansowych. Nauczy się jak prognozować i dokonywać symulacji zjawisk finansowych, by trafniej podejmować decyzje z zakresu zarządzania finansami. Kształtując swój warsztat analityczny zdobędzie zaawansowane umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, pozna zasady organizacji i tworzenia baz danych, nauczy się programowania w języku Visual Basic for Applications i zyska umiejętność multimedialnej prezentacji danych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Analityk finansowy i rynkowy posiadają zdolność łączenia wiedzy teoretycznej z kompetencjami analitycznymi, wspartymi znajomością narzędzi informatycznych. Program specjalności dostosowany jest do realnych wymagań rynku pracy. Praktyczny i uniwersalny charakter specjalności gwarantuje przygotowanie absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość - profil praktyczny w Filii w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym