Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jest odpowiedzią na szczególnie duże nasycenie regionu małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi i związane z tym zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie na specjalności ma za zadanie zapoznanie ze specyfiką i procedurami rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych. Jako student nabywasz wiedzę i zdobywasz praktyczne umiejętności rozpoznawania i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Poznajesz przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, m. in w ramach specjalistycznych przedmiotów: opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, kontrola wewnętrzna systemu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, narzędzia informatyczne w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, organizacja systemu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalność kładzie nacisk na zdobycie umiejętności analizy i efektywnego przetwarzania danych finansowych. Podczas licznych zajęć warsztatowych wykładowcy przywiązują szczególną uwagę do wykorzystania narzędzi informatycznych. 

Fundamentalny charakter wiedzy zdobytej na specjalności może być początkiem dalszego doskonalenia absolwenta w trakcie studiów magisterskich, podyplomowych, szkoleń i kursów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na specjalności Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw zdobędziesz wiedzę na temat ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości przedsiębiorstw i przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznasz organizację systemu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi odtwarzając na zajęciach warsztatowych środowisko informatyczne typowego biura rachunkowego. Zgłębisz różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ich skutków dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Poznasz specyfikę typowych dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw aspektów rachunkowości. Nauczysz się reguł kontroli wewnętrznej i analizy sprawozdań finansowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Rachunkowość MSP posiadają zdolność łączenia wiedzy teoretycznej z kompetencjami analitycznymi wspartymi znajomością narzędzi informatycznych. Program specjalności dostosowany jest do realnych wymagań rynku pracy. Praktyczny i uniwersalny charakter specjalności gwarantuje przygotowanie absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej. Absolwent specjalności jest ponadto przygotowany do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków księgowego, podatnika i płatnika.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość - profil praktyczny Filii w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3