Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka cyfrowa - studia magisterskie na UE Katowice

Cyfryzacja gospodarki trwa od pewnego czasu, wzmacniając rolę i znaczenie technologii i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszone przez pandemię, przymusowe przejście z dominującego modelu offline do działalności online okazało się dla wielu organizacji wyjątkowo trudne. W wielu organizacjach dotychczasowe umiejętności kadry okazały się niewystarczające, aby spełnić wymagania coraz bardziej zaawansowanej digitalizacji.

Kierunek Gospodarka cyfrowa jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat. Program studiów zbudowany został tak, abyś w trakcie nauki poznał i zrozumiał procesy transformacji cyfrowej oraz ich konsekwencje.

Dlaczego warto?

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa uzyskasz kompetencje cyfrowe, które są kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie. Zapewniamy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wizyty studyjne, wykłady praktyków biznesu, ciekawe szkolenia, warsztaty i spotkania. Otrzymasz wsparcie merytoryczne i dydaktyczne na każdym etapie studiów. Będziesz mógł realizować własne pasje w ramach różnych ciekawych projektów, kół naukowych lub indywidualnych ścieżek edukacyjnych. Poznasz zaangażowanych, profesjonalnych i sympatycznych wykładowców, dla których młodzieńcza energia studentów to siła napędowa do działania.

Kompetencje po studiach 

Na bazie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i prawa, zdobędziesz kompetencje i umiejętności ściśle powiązane z wykorzystaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii, umiejętność posługiwania się programami informatycznymi do wyszukiwania i analizy danych, zarządzania hurtowniami danych, umiejętności programowania oraz projektowania procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, rozwiniemy Twoją kreatywność, wzmocnimy logiczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów gospodarczych oraz umiejętności w zakresie zarządzania zespołami zadaniowymi i budowania relacji.

Możliwości pracy po studiach 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zajmować stanowiska, na które obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie: m.in.

 • analityk danych,
 • Data Scientist,
 • specjalista Big Data,
 • specjalista ds. marketingu cyfrowego i strategii, ds. rozwoju biznesu, ds. transformacji cyfrowej,
 • analityk bezpieczeństwa informacji,
 • twórca oprogramowania i aplikacji,
 • menedżer projektu,
 • specjalista od baz danych i sieci,
 • analityk ds. zarządzania i organizacji,
 • specjalista ds. rozwoju organizacji,
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem (stanowiska na podstawie Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum)

oraz 

 • Digital Marketing Manager, 
 • Analytics Manager, 
 • Digital Strategist, 
 • Digital Marketing Specialist, 
 • Digital Specialist, 
 • Digital Consultant (stanowiska na podstawie LinkedIn).  

Program studiów 

Zajęcia na kierunku Gospodarka cyfrowa są prowadzone przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Wiele z nich to zajęcia praktyczne (ćwiczenia lub laboratoria komputerowe). Studenci pracują indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych. Uczymy nowocześnie wykorzystując m.in.

 • design thinking,
 • burzę mózgów,
 • flipped classroom,
 • webquest,
 • metodę obserwacyjną,
 • projekty edukacyjne i gry dydaktyczne,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje biznesowe,
 • finansowe,
 • informatyczne.  

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: Analityka cyfrowa, Competitive Intelligence, Social Media Marketing, Wirtualne środowisko pracy, Ochrona wizerunku i tożsamości w sieci, Projektowanie aplikacji mobilnych i szkoleń online, Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie, Techno-trendy i uzależnienia w konsumpcji, Preprocessing danych rzeczywistych. Będziesz mógł również doskonalić język angielski, wybierając przedmioty prowadzone w tym języku.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających doświadczenia w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, przedstawicieli praktyki gospodarczej (w tym przedsiębiorstw i organizacji wspomagających biznesowo procesy transformacji cyfrowej w podmiotach gospodarczych), specjalistów z zakresu analityki cyfrowej, hurtowni danych, zwinnego zarządzania, sztucznej inteligencji, wirtualnego środowiska pracy etc.

Współpraca

Lista firm, z którymi współpracujemy stale się wydłuża. Dla chętnych, w ramach współpracy z biznesem, oferujemy możliwości odbycia dodatkowych (nieobowiązkowych) staży. Niektóre z firm oferują również możliwość wsparcia informacjami przy pisaniu pracy magisterskiej. Oferujemy Ci również możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych w Katedrach: Badań nad Gospodarką Cyfrową i Informatyki Ekonomicznej. Będziesz mógł zaangażować się w działalność Koła Naukowego Digital Innovation, brać udział w projektach badawczych realizowanych w Centrum Badań i Rozwoju UE w Katowicach i realizować z nami wiele ciekawych przedsięwzięć.

Infrastruktura 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci UE Katowice mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch ale również Stanów Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Po jakich kierunkach można studiować

Na II stopień kierunku Gospodarka cyfrowa zapraszamy wszystkich absolwentów, a zwłaszcza kierunków takich, jak: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Przedsiębiorczość i finanse, itp.

Jak się dostać

Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Progi punktowe

Progi punktowe podawane na stronie Uczelni pochodzą z poprzednich rekrutacji i ustalane są na podstawie wyników maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie. 

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3