Gospodarka cyfrowa - studia magisterskie na UE Katowice

Studenci siedzący przy laptopie

Cyfryzacja gospodarki trwa od pewnego czasu, wzmacniając rolę i znaczenie technologii i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszone przez pandemię, przymusowe przejście z dominującego modelu offline do działalności online okazało się dla wielu organizacji wyjątkowo trudne. W wielu organizacjach dotychczasowe umiejętności kadry okazały się niewystarczające, aby spełnić wymagania coraz bardziej zaawansowanej digitalizacji.

Kierunek Gospodarka cyfrowa jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat. Program studiów zbudowany został tak, abyś w trakcie nauki poznał i zrozumiał procesy transformacji cyfrowej oraz ich konsekwencje.

Dlaczego warto?

 

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa uzyskasz kompetencje cyfrowe, które są kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie. Zapewniamy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wizyty studyjne, wykłady praktyków biznesu, ciekawe szkolenia, warsztaty i spotkania. Otrzymasz wsparcie merytoryczne i dydaktyczne na każdym etapie studiów. Będziesz mógł realizować własne pasje w ramach różnych ciekawych projektów, kół naukowych lub indywidualnych ścieżek edukacyjnych. Poznasz zaangażowanych, profesjonalnych i sympatycznych wykładowców, dla których młodzieńcza energia studentów to siła napędowa do działania.

 

Kompetencje po studiach 

 

Na bazie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i prawa, zdobędziesz kompetencje i umiejętności ściśle powiązane z wykorzystaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii, umiejętność posługiwania się programami informatycznymi do wyszukiwania i analizy danych, zarządzania hurtowniami danych, umiejętności programowania oraz projektowania procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, rozwiniemy Twoją kreatywność, wzmocnimy logiczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów gospodarczych oraz umiejętności w zakresie zarządzania zespołami zadaniowymi i budowania relacji.

 

Możliwości pracy po studiach 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zajmować stanowiska, na które obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie: m.in.

 • analityk danych,
 • Data Scientist,
 • specjalista Big Data,
 • specjalista ds. marketingu cyfrowego i strategii, ds. rozwoju biznesu, ds. transformacji cyfrowej,
 • analityk bezpieczeństwa informacji,
 • twórca oprogramowania i aplikacji,
 • menedżer projektu,
 • specjalista od baz danych i sieci,
 • analityk ds. zarządzania i organizacji,
 • specjalista ds. rozwoju organizacji,
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem (stanowiska na podstawie Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum)

oraz 

 • Digital Marketing Manager, 
 • Analytics Manager, 
 • Digital Strategist, 
 • Digital Marketing Specialist, 
 • Digital Specialist, 
 • Digital Consultant (stanowiska na podstawie LinkedIn).  

Program studiów 

 

Zajęcia na kierunku Gospodarka cyfrowa są prowadzone przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Wiele z nich to zajęcia praktyczne (ćwiczenia lub laboratoria komputerowe). Studenci pracują indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych. Uczymy nowocześnie wykorzystując m.in.

 

 • design thinking,
 • burzę mózgów,
 • flipped classroom,
 • webquest,
 • metodę obserwacyjną,
 • projekty edukacyjne i gry dydaktyczne,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje biznesowe,
 • finansowe,
 • informatyczne.  

 

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: Analityka cyfrowa, Competitive Intelligence, Social Media Marketing, Wirtualne środowisko pracy, Ochrona wizerunku i tożsamości w sieci, Projektowanie aplikacji mobilnych i szkoleń online, Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie, Techno-trendy i uzależnienia w konsumpcji, Preprocessing danych rzeczywistych. Będziesz mógł również doskonalić język angielski, wybierając przedmioty prowadzone w tym języku.

 

Wykładowcy

 

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających doświadczenia w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, przedstawicieli praktyki gospodarczej (w tym przedsiębiorstw i organizacji wspomagających biznesowo procesy transformacji cyfrowej w podmiotach gospodarczych), specjalistów z zakresu analityki cyfrowej, hurtowni danych, zwinnego zarządzania, sztucznej inteligencji, wirtualnego środowiska pracy etc.

 

 • kierownik katedry badań nad gospodarką cyfrową Robert Wolny, cytat
 • Zdjęcie Pani Kamili Bartuś z jej komentarzem
 • Zdjęcie Pani Magdaleny Jaciow z jej komentarzem

Współpraca

Lista firm, z którymi współpracujemy stale się wydłuża. Dla chętnych, w ramach współpracy z biznesem, oferujemy możliwości odbycia dodatkowych (nieobowiązkowych) staży. Niektóre z firm oferują również możliwość wsparcia informacjami przy pisaniu pracy magisterskiej. Oferujemy Ci możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych między innymi w Katedrach: Badań nad Gospodarką Cyfrową, Badań Konsumpcji, Informatyki Ekonomicznej, Uczenia Maszynowego. Będziesz mógł zaangażować się w działalność Kół Naukowych i brać udział w projektach badawczych realizowanych w Centrum Badań i Rozwoju UE w Katowicach.

Infrastruktura 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci UE Katowice mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch ale również Stanów Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Po jakich kierunkach można studiować

 

Na II stopień kierunku Gospodarka cyfrowa zapraszamy wszystkich absolwentów, a zwłaszcza kierunków takich, jak: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Przedsiębiorczość i finanse, itp.

 

 

Jak się dostać

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Progi punktowe

Gospodarka cyfrowa to nowy kierunek w ofercie, więc nie posiada jeszcze progu punktowego. Progi punktowe podawane na stronie Uczelni pochodzą z poprzednich rekrutacji i ustalane są na podstawie wyników maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie. 

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice