Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka miejska i nieruchomości - studia magisterskie na UE Katowice

Gospodarka miejska i nieruchomości (GMIN) na II stopniu studiów oferowany jest w j. polskim jako kierunek ogólnoakademicki. Po jego ukończeniu masz możliwość doskonalenia wiedzy w ramach studiów podyplomowych.
GMIN jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy związane z brakiem profesjonalnych kadr zajmujących się obrotem, doradztwem, inwestowaniem, zarządzaniem i szacowaniem wartości nieruchomości oraz posiadających wiedzę nt. rozwoju i transformacji miast, gospodarowania przestrzenią, rewitalizacji, zarządzaniem projektami.

Jako absolwent kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości będziesz mógł pracować w dynamicznie rozwijającym się sektorze nieruchomości, w tym świadczyć usługi dot. lokalizacji inwestycji, oceny ich efektywności, pośredniczenia w obrocie i zarządzania.

Szersze ujęcie nieruchomości w kontekście miast pozwoli Ci znaleźć pracę w:

 • instytucjach publicznych (Urząd Marszałkowski, urzędy miast) w zakresie przygotowaniu dokumentacji projektów;
 • przedsiębiorstwach współpracujących z miastami (m.in. spółki zarządzające infrastrukturą edukacyjną, kultury, sportowo-rekreacyjną);
 • firmach deweloperskich i zarządzających nieruchomościami, biurach obrotu nieruchomości.

Dlaczego warto?

Studia magisterskie umożliwią studentom kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości pozyskanie:

 • zawodu starszego specjalisty ds. nieruchomości
 • zawodu ekonomisty–stratega i planisty miejskiego
 • umiejętność pracy zespołowej i kreatywność m.in. w ramach zajęć: Urban&Business Lab PRO – projektowanie rozwiązań dla miast i nieruchomości pod okiem praktyków
 • ważnych kontaktów zawodowych z konkretnymi instytucjami i firmami, tj. Partnerami Kierunku (por. WSPÓŁPRACA).

Atuty te pozwolą na dobre orientowanie się w wymaganiach współczesnego rynku pracy.

Kompetencje po studiach

Po studiach Gospodarka miejska i nieruchomości będziesz mógł:

 • tworzyć zaawansowane raporty diagnostyczne nt rynku nieruchomości (mieszkaniowy, handlowy, magazynowy, biurowy, hotelowy), analizować trendy związane rozwojem miast i ich wpływem na rynek nieruchomości;
 • wykorzystywać oprogramowanie wspierające: Google Analytics, MS Project, ArcGIS, MapInfo, QGIS, AutoCAD, MICMAC
 • tworzyć strategie i programy rozwoju oraz rewitalizacji, plany zarządzania nieruchomościami, studia wykonalności projektów; modelować przestrzeń z wykorzystaniem GIS, rozumieć zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów adaptacji do zmian klimatu
 • doskonalić wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu: Rzeczoznawcy majątkowego, Zarządzania nieruchomościami, Pośrednictwa i doradztwa na rynku nieruchomości. 

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • Specjalista ds. nieruchomości w firmach i instytucjach sektora nieruchomości,
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
 • Doradca rynku nieruchomości,
 • Zarządca nieruchomości,
 • Analityk ekonomiczny w firmach działających na rynku nieruchomości,
 • Planista,
 • Specjalista ds. planowania projektów
 • Analityk miejski / regionalny,
 • Ekonomista miejski / regionalny,
 • Asystent kierownika projektu, 
 • Kierownik projektu (po zdobyciu doświadczenia zawodowego).

Wiedza z zakresu programowania strategii danego sektora nieruchomości oraz strategii rozwoju miasta i polityk branżowych ułatwi przechodzenie na wyższe szczeble kariery zawodowej.

Program studiów

Program obejmuje nowoczesne metody prowadzenia zajęć, w tym:

 • interaktywne wykłady i ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem wizyt studyjnych i wykładów praktyków
 • zajęcia Urban & Business Lab PRO w ramach których studenci uczą się projektowania rozwiązań dla konkretnych miast i nieruchomości
 • profesjonalne prace nad analizami rynków nieruchomości, strategiami miast, efektywnością inwestycji, studiami foresightowymi
 • seminaria zorientowane na przygotowanie praktycznych prac dyplomowych w odpowiedzi na tematy zgłaszane przez Partnerów Kierunku (por. WSPÓŁPRACA)

Wykładowcy

Kadra łącząca doświadczenie akademickie z praktyką gospodarczą.

To osoby uczestniczące w pracach nad: Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego, Strategią Rozwoju Katowic, Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Strefa Kultury), Krajowym i Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, Regionalną Strategią Innowacji, Polityką Mieszkaniową Dąbrowy Górniczej, Wieloletnimi programami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, Społeczną Agencję Najmu w Polsce.

Kadrę wzmacniają przedstawiciele Partnerów Kierunku prowadzący wykłady z cyklu „Praktycy dla GMIN”.

Współpraca

W 2023 roku kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości posiadał 14 umów o współpracy z Partnerami Kierunku zapewniających m.in. bank miejsc praktyk zawodowych oraz udział praktyków w prowadzeniu zajęć, tj.:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • Śląski Związek Gmin i Powiatów,
 • Miasto Katowice,
 • Miasto Bytom, 
 • Miasto Ruda Śląska, 
 • Miasto Tychy, 
 • Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
 • City Space Management,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Katowice,
 • Mostostal Zabrze – Nieruchomości,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej,
 • RE ALLOYS,
 • REMAX CARBON,
 • VELIS Real Estate Tech.

Ponadto współpraca w ramach kierunku GMIN dotyczy także podmiotów: TDJ Estate, DL Invest Group, Główny Instytut Górnictwa, MZBM Dąbrowa Górnicza, Globalworth, Mieszczanin Informatyka, Gemini Holding, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Wymienione podmioty poza udzielaniem praktyk zawodowych, udziałem w wykładach stanowią bazę wizyt studyjnych oraz potencjalnych pracodawców.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Włoch, Chorwacji, Niemiec.

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień Gospodarki miejskiej i nieruchomości zapraszamy osoby z różnych kierunków studiów. Doświadczenie uczy, że na kierunku pojawiają się studenci kończący studia licencjackie na kierunkach związanych zarówno z nieruchomościami, gospodarką przestrzenną i ekonomią, jak i osoby posiadające wykształcenie geograficzne, socjologiczne, kulturoznawstwo, inżynierowie a nawet uczelnie artystyczne. Najistotniejszym czynnikiem jest zainteresowanie problematyką nieruchomości ujętą w szerszym kontekście rozwoju współczesnych miast.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Limity

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3