Gospodarka miejska i nieruchomości

gospodarka miejska i nieruchomości

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości oferowany zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów zapewniający możliwość kontynuacji i doskonalenia wiedzy związanej z nieruchomościami i gospodarką miejską także na studiach podyplomowych.

Studia licencjackie - o profilu praktycznym – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

Studia magisterskie - o profilu ogólnoakademickim – to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

Na Kierunku oferowane są dwie specjalności: Programowanie Rozwoju Miast oraz Nieruchomości. Tworząc kierunek wzięto pod uwagę popularność łączenia zagadnień miejskich i nieruchomości – szczególnie w Europe Zachodniej i USA – oraz opinie Kluczowych Patronów Kierunku: Miasta Katowice, TDJ Estate. W ten sposób stworzono unikalny w skali Polski profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości.

Główne atuty kierunku:

 • zajęcia praktyczne ‘Urban&Business Lab’ - projektowanie rozwiązań dla miast i rynku nieruchomości
 • liczne zajęcia o charakterze warsztatowym, projektowym, wizyty studyjne realizowane pod kierunkiem wykładowców posiadających doświadczenia w pracy z firmami i miastami
 • praktyka zawodowa realizowana między innymi pod patronatem Miasta Katowice oraz TDJ Estate, tj. kluczowych patronów Kierunku

2. KORZYŚCI

 • kompetencje ekonomisty–stratega miejskiego: ekonomia miejska i środowiska, geomarketing, strategia i foresight, zarządzania projektami miejskimi, governance, planowanie środków UE, systemy transportu
 • kompetencje specjalisty ds. nieruchomości: gospodarka i wycena nieruchomości, projekty developerskie, miejskie rynki nieruchomości, przestrzenie publiczne, zarządzanie nieruchomościami
 • kompetencje współpracy zespołowej i kreatywności: Urban&Business Lab – projektowanie rozwiązań dla miast i nieruchomości pod okiem praktyków
 • kontakty zawodowe z: Partnerami Kierunku - Miasto Katowice, TDJ Estate; podmiotami pozytywnie opiniującymi Kierunek (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Miasta Bytom, Jaworzno, Zabrze; Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju; Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Gemini Park Tychy; Tyskie TBS

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia:

 • interaktywne studia przypadków wraz z dostępem do materiałów on-line i MP4
 • zespołowe i warsztatowe - Urban&Business Lab – projektowanie realnych rozwiązań
 • analityczne - diagnozowanie zjawisk, analizy rynków nieruchomości
 • wykorzystujące bazy cen transakcyjnych nieruchomości, GUS BDL, GIS

Wykładowcy i praktycy - doświadczenie w: 

 • przygotowaniu: strategii i programów rozwoju, rewitalizacji, mieszkaniowych, innowacji; dokumentacji projektów; modeli geomarketingu; analiz ekonomiczno-przestrzennych; studiów przestrzennych; planów miejscowych; ocen oddziaływania na środowisko; planów gospodarki niskoemisyjnej
 • diagnozowaniu i prognozowaniu: sytuacji miast, rynku nieruchomości (handlowe, produkcyjne, mieszkaniowe); trendów związanych z zabudową
 • wykorzystaniu programów: Google Analytics, Python, C#, R, SQL, VBA, MS Project, ArcGIS, MapInfo, QGIS, AutoCAD, MICMAC

4. SPECJALNOŚCI

Specjalność I stopień II stopień
Programowanie Rozwoju Miast (PRM) ++
Nieruchomości (N)++

5. DODATKOWE INFORMACJE

Projekty dla studentów: 

Dalsze informacje o Kierunku: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/ke/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/oferta-dydaktyczna/kierunek-gospodarka-miejska-i-nieruchomosci.html 

Strona FB:

www.facebook.com/RozwojMiast/ 

Pytania:

Kurator Kierunku: Adam Drobniak: adam.drobniak@ue.katowice.pl

Menedżer Kierunku: Radosław Cyran: radoslaw.cyran@ue.katowice.pl

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice