Przejdź do menu Przejdź do treści

Nieruchomości

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność skupia się na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach niezbędnych dla ekonomisty specjalizującego się w inwestycjach w nieruchomości, rynkach nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami. Współczesne tendencje na rynkach nieruchomości oraz w ramach podmiotów związanych z ich obsługą wymagają od ekonomisty szerokiego spektrum wiedzy, nie tylko specjalistycznej (I-szy stopień studiów), ale także znajomości szerszych zagadnień rozwoju gospodarczego, społecznego oraz tendencji w zakresie ochrony środowiska (II-gi stopień studiów). Stąd też specjalność zakłada realizację przedmiotów takich jak: strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku nieruchomości, polityka mieszkaniowa, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, nieruchomości handlowe i usługowe, zarządzanie nieruchomościami, Urban&Business Lab, podstawy budownictwa, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości zurbanizowanych, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna, strategie gospodarowania nieruchomościami.

Tak szerokie spektrum zagadnień pozwala na podejmowanie realnych kroków w zakresie certyfikacji uprawnień dotyczących: zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, szacowania wartości nieruchomości, a także podejmowania studiów podyplomowych w przedmiotowej dziedzinie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

  • zapoznasz się z aktualną wiedzę o rynku nieruchomości mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych, publicznych w miastach województwa śląskiego, wybranych miastach w Polsce, studiach przypadków rynku nieruchomości w miastach za granicą
  • pozyskasz umiejętności pracy w zespole i kreowania rozwiązań w ramach (i) Urban&Business Lab (rozwiązania dla miast i firm), (ii) praktyki zawodowej realizowanej pod patronatem TDJ Estate, a także innych firm i podmiotów wspierających Kierunek, (iii) wykładów prowadzonych przez praktyków
  • nabędziesz kwalifikacje przygotowania i prezentacji: (i) raportów diagnostycznych na temat nieruchomości; (ii) analiz rynku nieruchomości; (iii) planów zarządzania nieruchomościami; (iv) dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju mieszkalnictwa, inwestycji deweloperskich, rewitalizacji); (iv) wyceny nieruchomości; (v) ofert w pośrednictwie i obrocie nieruchomościami

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Kompetencje oferowane przez specjalność - szczególnie w regionie o wysokim poziomie urbanizacji, który tworzy nowe ścieżki rozwoju - są pożądane przez sektor biznesu operujący na rynkach nieruchomości (mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych). Popyt na specjalistów rynku nieruchomości zgłaszają: firmy deweloperskie; pośrednicy w obrocie nieruchomościami; firmy, spółdzielnie i spółki miejskie zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi; firmy działające na rynku powierzchni komercyjnych (handlowe, biurowo-usługowe, przemysłowo-logistyczne), podmioty pośredniczące i inwestujące na rynku nieruchomości.

Stanowiska pracy na początku kariery zawodowej: specjalista/młodszy specjalista; analityk, pośrednik, młodszy menager w zakresie: wyboru lokalizacji inwestycji, oceny ich efektywności, sprzedaży, poszukiwania najemców i zarządzania powierzchnią komercyjną i mieszkaniową.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Projekty dla studentów:

Dalsze informacje o Kierunku: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/ke/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/oferta-dydaktyczna/kierunek-gospodarka-miejska-i-nieruchomosci.html 

Strona FB:

www.facebook.com/RozwojMiast/ 

Pytania:

Kurator Kierunku: Adam Drobniak: adam.drobniak@ue.katowice.pl
Menedżer Kierunku: Radosław Cyran: radoslaw.cyran@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3