Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka turystyczna - studia magisterskie na UE Katowice

Kierunek Gospodarka Turystyczna (GT) to unikatowy kierunek różniący się od powszechnie oferowanej na innych uczelniach Turystyki i Rekreacji. Na studentów kierunku czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz interesujące programy praktyk, a także wiele innych dodatkowych aktywności.

Na kierunku GT studenci zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w pracy menedżera biznesu turystycznego. Poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych (biur podróży, obiektów noclegowych, agencji eventowych czy firm transportowych) oraz szczególnych warunków ich działania w aktualnej rzeczywistości.

Dzięki szerokiej współpracy z praktyką gospodarczą, studia na kierunku Gospodarka Turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników szeroko pojętej branży turystycznej zgodnie w wymaganiami rynku.

Dlaczego warto?

Jeśli jesteś pasjonatem podróży i zastawiasz się jak połączyć swoją pasję z karierą zawodową, te studia są dla Ciebie. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania w szeroko pojętej branży turystycznej. Ułatwią Ci to zróżnicowane tematycznie zajęcia i bogata oferta dodatkowych aktywności, w tym praktyk.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Gospodarka Turystyczna, będziesz mógł/mogła: 

 • Prowadzić działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach branży turystycznej i nie tylko;
 • Pracować na stanowiskach związanych z rozwojem turystyki, promocją gmin, powiatów i województw;
 • Projektować i realizować badania marketingowe dotyczące sektora turystyki;
 • Świadczyć usługi doradcze i eksperckie na rzecz podmiotów branży turystycznej.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • Menedżer lub specjalista w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych,
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej, 
 • Ekspert, doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą,
 • Specjalista w zakresie promocji miast i regionów.

Przykładowe instytucje i firmy, w których możesz pracować po ukończeniu studiów:

 • biura podróży,
 • hotele, pensjonaty,
 • agencje eventowe,
 • lokale gastronomiczne,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne (krajowe i zagraniczne),
 • organa administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów,
 • i w wielu innych.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych wykładów i ćwiczeń, a także zajęć terenowych przeprowadzanych na terenie całego województwa oraz wyjazdów studyjnych i spotkań z praktykami. 

W pracy ze studentami oprócz prezentowania wiedzy teoretycznej skupiamy się na dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

Wśród przedmiotów na studiach znajdziesz m.in.: Zarządzanie projektami w turystyce, Turystyka zrównoważona, czy Współczesne trendy w turystyce.

Wykładowcy

Wykwalifikowana i sprawdzona kadra wykładowców, posiadająca dorobek naukowy w Polsce i zagranicą, ściśle współpracująca z praktyką, tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać i poznawać specyfikę funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej.

Gościnnie na wykładach pojawiają się również profesorowie zagranicznych uczelni, m.in. z Włoch czy USA.

Współpraca

 • Gospodarka turystyczna współpracuje m. in ze Śląską Organizacją Turystyczną, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce. 
 • Oprócz tego w radzie programowej kierunku zasiadają przedstawiciele takich podmiotów jak: Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, PTWP Event Center, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), Novotel Hotels, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Związek Gmin Jurajskich. 
 • Studenci Gospodarki turystycznej działają aktywnie w kole naukowym KoNTiKI.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Gospodarki Turystycznej mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Francji, Hiszpanii, Włoch czy Grecji.

Po jakich kierunkach można studiować?

Na drugi stopień Gospodarki Turystycznej zapraszamy studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w ramach studiów pierwszego stopnia tym kierunku. Zapraszamy również studentów którzy na pierwszym stopniu ukończyli pokrewne kierunki studiów, takie jak Turystyka i Rekreacja czy Turystyka historyczna na innych uczelniach, a teraz chcieliby w bardziej przedsiębiorczy sposób podejść do rynku turystycznego.

Jak się dostać

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak 
może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3