Przejdź do menu Przejdź do treści

Biznes elektroniczny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Biznes elektroniczny jest ukierunkowana na przygotowanie zawodowe jej przyszłych absolwentów w zakresie prawidłowego i kompleksowego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi, metodami i narzędziami informatyki. Studenci specjalności zdobywają wiedzę na temat specyfiki zastosowań technologii informacji i telekomunikacji w różnych środowiskach biznesowych i w instytucjach non-profit.

Program przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju i zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych, systemów biznesu elektronicznego, zastosowania baz danych, sieci komputerowych i urządzeń mobilnych w gospodarce na różnych poziomach organizacyjnych. W szczególności program specjalności obejmuje przedmioty takie jak: 

 • analiza i projektowanie witryn internetowych, 
 • grafika w e-biznesie,
 • systemy informatyczne zarządzania (wykorzystanie oprogramowania SAP S/4 HANA)
 • bezpieczeństwo systemów e-biznesu,
 • inżynieria aplikacji internetowych
 • systemy kierowania produkcją 
 • administracja sieciami komputerowymi,
 • narzędzia analityczne w e-biznesie, 
 • portale i systemy informatyczne e-biznesu,
 • programowanie usług w środowisku rozproszonym.

Ponadto, w trakcie zajęć organizowane są spotkania z praktykami z przedsiębiorstw informatycznych. Studenci mają możliwość wykonywania pod kierownictwem i patronatem praktyków biznesowych ciekawych projektów z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych we współczesnym biznesie. To pozwala im weryfikować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, dzięki temu mogą po ukończeniu studiów śmiało realizować swoje pomysły w praktyce gospodarczej lub rozpocząć własne przedsięwzięcia biznesowe.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Biznes elektroniczny posiada wiedzę w zakresie aktualnych trendów dotyczących projektowania stron internetowych i zna: 

 • narzędzia technologii informacyjnej oraz możliwości wykorzystania ich do budowy e-biznesu i m- biznesu,
 • narzędzia administrowania i obsługi zintegrowanych systemów informatycznych,
 • zasady projektowania, tworzenia, działania stron, portali i aplikacji internetowych, 
 • popularne języki tworzenia stron internetowych, 
 • język Python,
 • zasady integrowania aplikacji z źródłami danych, 
 • narzędzia do budowy, utrzymania i rozwoju stron i serwisów internetowych, 
 • zasady bezpieczeństwa w sieci,
 • metody analiz ekonomicznych z zakresu e-biznesu.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Szybki postęp technologiczny powoduje stałą potrzebę zatrudniania specjalistów, wyróżniających się kreatywnością w tworzeniu nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku. 

Absolwent specjalności może pracować jako ekspert, konsultant czy specjalista branży IT, e- commerce, biznesu elektronicznego i marketingu, na stanowiskach:

 • analityk ruchu na stronach internetowych, 
 • konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, 
 • menedżer zawartości serwisów internetowych, 
 • pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta, 
 • projektant i architekt systemów teleinformatycznych, 
 • specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, 
 • specjalista do spraw stron internetowych, Internetu i Intranetu, 
 • specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych, 
 • tester oprogramowania komputerowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W ramach specjalności Biznes elektroniczny Studenci mogą doskonalić swoje zainteresowania na zajęciach z certyfikowanymi tutorami, a umiejętności praktyczne na zajęciach w ramach Kół Naukowych działających przy Katedrze Informatyki (Koło Naukowe „Informaticus”, Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania). W ramach pracy Koła Naukowego Studenci zajmują się badaniami i rozwojem systemów informatycznych klasy Enterprise Resource Planning (ERP) w kierunku e-biznesu oraz ochroną danych w Internecie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca