Przejdź do menu Przejdź do treści

Inżynieria wiedzy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Analiza trendów w informatyce wskazuje, że sztuczna inteligencja, platformy społeczościowe do komunikowania, mobilne inteligentne systemy dialogowe to rozwiązania, które zdominują przyszłość. Według ekspertów, przyszłość elektronicznej komunikacji na linii użytkownik - komputer należy do społecznościowych botów (social chatbots, cognitive bots), których działanie opiera się na sztucznej inteligencji.

Inżynier wiedzy operując wiedzą i narzędziem pracy, jakim jest komputer wyposażony w wyspecjalizowane platformy programistyczne (frameworks), tworzy inteligentne systemy, które potrafią wyszukiwać informacje, prowadzić konwersację w języku naturalnym, analizować treści dokumentów, mediów społecznościowych itp. Zadaniem inżyniera wiedzy jest zgłębianie wybranej dziedziny problemowej i dążenie do sformalizowania takiej wiedzy, poprzez określenie istotnych dla danej dziedziny pojęć i stworzenie semantycznej (formalnej) reprezentacji obiektów dziedziny oraz zachodzących między nimi relacji.

Program specjalności obejmuje przedmioty takie jak: 

 • programowanie baz danych, 
 • wizualizacja wiedzy, 
 • wprowadzenie do inżynierii wiedzy, 
 • systemy dialogowe, 
 • sztuczna inteligencja, 
 • technologie internetowe, 
 • technologie agentowe
 • dokumenty cyfrowe, 
 • hurtownie danych, 
 • przetwarzanie tekstu w języku Python, 
 • technologie semantyczne.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Inżynieria wiedzy posiada wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy z zakresu: 

 • technologii semantycznych, 
 • przetwarzania kognitywnego, 
 • sieci semantycznej,
 • systemów ekspertowych, 
 • przetwarzania języka naturalnego oraz inteligentnych agentów (chatbotów), 
 • tworzenia systemów inteligentnych, które wspomagają zarządzających firmą, jej pracowników oraz klientów,
 • metod poszukiwania źródeł wartościowej wiedzy, pozyskiwania i efektywnego zapisywania jej w bazach wiedzy za pomocą technologii semantycznych, a także jej programowania przetwarzania i wizualizowania.

W ramach prowadzonych na specjalności zajęć, Studenci nabywają również wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności „miękkie” (komunikowania się, współpracy), co pozwala sprostać wyzwaniom zawodowym inżyniera wiedzy.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Inżynier wiedzy jest poszukiwanym na rynku pracy informatykiem – specjalistą, który pełni rolę architekta wiedzy organizacji, konstruktora systemów inteligentnych i/lub przewodnika po systemach organizacji wiedzy, analityka wiedzy zapisanej w WWW, na platformach społecznościowych i w innych systemach wiedzy. W pracy zawodowej analizuje, tworzy i zarządza procesami pozyskiwania, odkrywania, prezentacji i upowszechniania wiedzy w korporacji. Inżynier wiedzy nie tylko modeluje systemy informatyczne oparte na wiedzy, ale także nadzoruje ich eksploatację. Absolwent tej specjalności może zostać zatrudniony m.in. jako: 

 • inżynier wiedzy, 
 • analityk wiedzy, 
 • architekt informacji, 
 • inżynier rozwiązań semantycznych, 
 • administrator portali internetowych, 
 • webdeveloper.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Swoje zainteresowania i umiejętności studenci mogą dodatkowo rozwijać w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego „Scienta Ingenium” działającego przy Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3