Przejdź do menu Przejdź do treści

Biznes elektroniczny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Biznes elektroniczny jest rozwijanie kompetencji i doskonalenie umiejętności w zakresie: 

 • opracowania strategii informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu, 
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu,
 • posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz metodami i narzędziami informatyki, 
 • planowania i realizacji audytów technologii teleinformacyjnych,
 • wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz wdrożeniowych systemów informatycznych biznesu.

Ze względu na duże znaczenie Internetu w strategii funkcjonowania współczesnych organizacji oraz szeroką ofertę rozwiązań internetowych, a w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze e-biznesu (e-giełdy, e-administracja, e-praca, e-zdrowie), e-handlu (sklepy internetowe, e-bankowość, handel e-produktami) i e-logistyki, absolwenci specjalności są stale poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.  W ramach specjalności realizowane są przedmioty takie jak:

 • analiza i projektowanie portali korporacyjnych,
 • strategia informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu,
 • audyt wykorzystania technologii teleinformacyjnych, 
 • multimedia w e-biznesie,
 • ochrona zasobów informatycznych i procesów,
 • systemy rozproszone i przetwarzanie w chmurze,
 • usługi internetowe (web services),
 • systemy informatyczne kontrolingu,
 • wdrażanie technologii mobilnych w biznesie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiowanie na specjalności Biznes elektroniczny pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie:

 • strategii informatyzacji i wrażania systemów biznesu elektronicznego,
 • projektowania i wrażania portali korporacyjnych,
 • zastosowań multimediów i grafiki komputerowej w e-biznesie,
 • administrowania usługami informatycznymi przetwarzania w chmurze,
 • tworzenia rozproszonych systemów informatycznych e-biznesu wykorzystujących dane zgromadzone w bazach i hurtowniach danych,
 • projektowania usług internetowych (Web Services),
 • marketingu w wyszukiwarkach internetowych,
 • sieci społecznościowych w gospodarce elektronicznej,
 • ochrony zasobów i procesów,
 • wdrażania technologii mobilnych w biznesie.

Absolwenci tej specjalności spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas studiów, pozwolą absolwentowi występować na rynku pracy w roli:

 • przedsiębiorcy e-biznesu, prowadzącego np. e-sklep, witrynę internetową, portal korporacyjny, aukcje internetowe itp.,
 • pracownika przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów itp., odpowiedzialnego za projektowanie i administrowanie witrynami internetowymi oraz czuwającego nad ich bezpieczeństwem, 
 • kompetentnego pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe, 
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i  innych organizacji,
 • audytora technologii teleinformacyjnych, 
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego stale będzie rosło, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, ekonomii i zarządzania, pozwala absolwentom specjalności uzyskać przewagę na konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

Według informacji zamieszczonych na portalu Europe’s Information Society (ec.europa.eu/information_society/), biznes elektroniczny ma pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Biznes elektroniczny poprawia wydajność firm oraz jakość oferowanych przez nie produktów i usług, firmy mogą odnosić korzyści z jednolitego rynku, obniżając ceny i oferując światu najlepsze europejskie produkty. Możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, albowiem wiele firm, prowadząc biznes elektroniczny korzysta ze sposobności jakie kreuje wspólny rynek.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3