Przejdź do menu Przejdź do treści

Biznes elektroniczny

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Biznes elektroniczny jest rozwijanie kompetencji i doskonalenie umiejętności w zakresie: 

 • opracowania strategii informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu, 
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu,
 • posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz metodami i narzędziami informatyki, 
 • planowania i realizacji audytów technologii teleinformacyjnych,
 • wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz wdrożeniowych systemów informatycznych biznesu.

Ze względu na duże znaczenie Internetu w strategii funkcjonowania współczesnych organizacji oraz szeroką ofertę rozwiązań internetowych, a w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze e-biznesu (e-giełdy, e-administracja, e-praca, e-zdrowie), e-handlu (sklepy internetowe, e-bankowość, handel e-produktami) i e-logistyki, absolwenci specjalności są stale poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.  W ramach specjalności realizowane są przedmioty takie jak:

 • analiza i projektowanie portali korporacyjnych,
 • strategia informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu,
 • audyt wykorzystania technologii teleinformacyjnych, 
 • multimedia w e-biznesie,
 • ochrona zasobów informatycznych i procesów,
 • systemy rozproszone i przetwarzanie w chmurze,
 • usługi internetowe (web services),
 • systemy informatyczne kontrolingu,
 • wdrażanie technologii mobilnych w biznesie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiowanie na specjalności Biznes elektroniczny pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie:

 • strategii informatyzacji i wrażania systemów biznesu elektronicznego,
 • projektowania i wrażania portali korporacyjnych,
 • zastosowań multimediów i grafiki komputerowej w e-biznesie,
 • administrowania usługami informatycznymi przetwarzania w chmurze,
 • tworzenia rozproszonych systemów informatycznych e-biznesu wykorzystujących dane zgromadzone w bazach i hurtowniach danych,
 • projektowania usług internetowych (Web Services),
 • marketingu w wyszukiwarkach internetowych,
 • sieci społecznościowych w gospodarce elektronicznej,
 • ochrony zasobów i procesów,
 • wdrażania technologii mobilnych w biznesie.

Absolwenci tej specjalności spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas studiów, pozwolą absolwentowi występować na rynku pracy w roli:

 • przedsiębiorcy e-biznesu, prowadzącego np. e-sklep, witrynę internetową, portal korporacyjny, aukcje internetowe itp.,
 • pracownika przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów itp., odpowiedzialnego za projektowanie i administrowanie witrynami internetowymi oraz czuwającego nad ich bezpieczeństwem, 
 • kompetentnego pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe, 
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i  innych organizacji,
 • audytora technologii teleinformacyjnych, 
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego stale będzie rosło, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, ekonomii i zarządzania, pozwala absolwentom specjalności uzyskać przewagę na konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

Według informacji zamieszczonych na portalu Europe’s Information Society (ec.europa.eu/information_society/), biznes elektroniczny ma pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Biznes elektroniczny poprawia wydajność firm oraz jakość oferowanych przez nie produktów i usług, firmy mogą odnosić korzyści z jednolitego rynku, obniżając ceny i oferując światu najlepsze europejskie produkty. Możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, albowiem wiele firm, prowadząc biznes elektroniczny korzysta ze sposobności jakie kreuje wspólny rynek.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca