Przejdź do menu Przejdź do treści

Data Science – metody i systemy analityki danych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Data Science jest propozycją rozszerzenia oferty na II stopniu studiów kierunku Informatyka i Ekonometria profil ogólnoakademicki o metody analizy danych z zakresu wielowymiarowych metod statystycznych, metod ekonometrycznych, metod optymalizacyjnych, metod uczenia maszynowego jak również zastosowania narzędzi informatycznych w analizie danych, a w szczególności możliwości oprogramowania SAS. Studenci podobnie jak na stopniu I specjalności Analityka Danych mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu SAS. Jest to certyfikat dedykowany dla studentów studiów II stopnia. Zastosowania metod będą dotyczyć różnych obszarów z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, jak również ekonomii i finansów między innymi modelowanie i analizę ryzyka oraz analizę zjawisk społeczno-demograficznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Na specjalności ogólnoakademickiej Data Science proponujemy studentom dla przedmiotów specjalnościowych 210 godzin wykładu i 210 godzin ćwiczeń w laboratoriach komputerowych. Z tego też względu specjalność „Data Science” stanowi uzupełnienie dotychczasowego kształcenia informatyków i ekonometryków realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Studiowanie na specjalności Data Science pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Systemów informacyjnych zarządzania
 • Zarządzania projektami
 • Metod ekonometrii dynamicznej
 • Monitorowania I zarządzania sieciami komputerowymi
 • Audytu informatycznego
 • Inżynierii programowania
 • Języków programowania w analityce danych biznesowych
 • Nieparametrycznej analizy danych
 • Zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych
 • Analityki w systemach OLAP i in-memory
 • Automatyzacji procesów analitycznych w SAS
 • Modelowania wielowymiarowych struktur danych i analizy ryzyka
 • Data Mining – metod eksploracji danych
 • Optymalizacji decyzji w SAS
 • Uczenia maszynowego w SAS
 • Demometrii

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu metod analizy danych oraz podstaw programowania w SAS Viya, R i Python jak również ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego do praktycznej wizualizacji i analizy danych oraz wizualizacji wyników analiz ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych.

Uruchomienie specjalności Data Science wpisuje się w najnowsze standardy analizy danych realizowane na największych światowych uniwersytetach oraz jest wykorzystywane w praktyce przez profesjonalne organizacje biznesowe. Studenci posiadający wiedzę z zakresu Data Science będą umiejętnie i efektywnie poruszać się w świecie współczesnych danych i pozyskiwać informacje z wielowymiarowych struktur danych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności Data Science w zamierzeniu ma posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu metodyk i metod analizy danych w obszarze metod statystycznych, optymalizacyjnych, prognostycznych oraz sztucznej inteligencji. Ze względu na posiadaną wiedzę analityczną, umiejętność stosowania metod statystycznych, wnioskowania na podstawie struktur wielowymiarowych oraz wiedzę dotycząca technologii i narzędzi informatycznych absolwenci specjalności mogą być zatrudniani na stanowisku zwanym Data Scientist. Ta trudna profesja zdobywa ogromną popularność ze względu na swobodę gromadzenia danych przez organizacje gospodarcze i możliwości budowy modeli analitycznych i wnioskowania zarówno na podstawie danych zastanych (tj. historycznych) jak i danych na bieżąco w czasie rzeczywistym rejestrowanych przy zastosowaniu różnych sensorów i inteligentnych obiektów.

Zadania osoby na stanowisku Data Scientist wymagają poza tym znajomości różnych języków programowych, wspomagających wybrane obszary analizy danych i budowy modeli analitycznych oraz umiejętności integracji informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz poza nim. Dodatkowym atutem absolwenta będzie ukierunkowanie jego profilu na zastosowanie jednego z najwyżej ocenianych systemów wspomagających pracę Data Scientist w postaci systemu SAS, ukazywanego przez firmę analityczno-badawczą Gartner jako lidera systemów wspomagających Data Science. Absolwenci specjalności Data Science na II stopniu studiów wchodzą na rynek z certyfikatem SAS Institute Polska.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Nowa propozycja specjalności Data Science ma przyciągnąć studentów poszukujących możliwości rozwoju umiejętności analizy danych i/lub umiejętności wykorzystania narzędzi SAS do przetwarzania, wizualizacji, analizy i raportowania różnego rodzaju danych.

Specjalność dedykowana jest zarówno absolwentom Specjalności Analityka Danych (I stopień studiów) jak również absolwentom innych kierunków naszej Uczelni, oraz osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu analizy złożonych zbiorów danych, jak również wykorzystania narzędzi informatycznych. Uczestnikami studiów mogą być

 • osoby zamierzające pracować lub pracujące z bazami danych, na stanowisku data science, analityków opracowujących raporty w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i instytucjach sektora medycznego, bankach, firmach telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, handlowych, energetycznych;
 • absolwenci I stopnia kierunków ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość szeroko rozumianych metod oraz narzędzi informatycznych przetwarzania, analizy i modelowania danych;
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3