Informatyka

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Informatyka to połączenie przekazu aktualnej i praktycznej wiedzy oraz szerokie możliwości samodzielnego studiowania i rozwoju. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie nasi Studenci mają możliwość uzyskania aktualnej wiedzy i najbardziej poszukiwanych umiejętności. Oferujemy unikalne połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą ekonomiczną i biznesową, które jest szczególnie cenione wśród pracodawców.

Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach, wiedzą czym i jak, przetwarzać i analizować dane. Dlatego właśnie są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

2. KORZYŚCI

Absolwent Informatyki:

 • zna metody i narzędzia programowania komputerów w stopniu zaawansowanym,
 • potrafi samodzielnie oraz w zespole projektować i budować własne rozwiązania informatyczne,
 • potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi wspomagających zespoły programistyczne,
 • zna i potrafi wykorzystać zaawansowane metody przetwarzania i analizy danych.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku może pracować jako:

 • samodzielny programista lub członek zespołu informatycznego w branży wytwarzającej oprogramowanie różnego typu (aplikacje biznesowe, gry, aplikacje mobilne i internetowe),
 • tester,
 • analityk danych,
 • administrator systemów baz danych i systemów zintegrowanych,
 • informatyk wspierający i rozwijający systemy informatyczne w firmach różnego typu.

Nasi Absolwenci są zatrudniani (z reguły jeszcze przed ukończeniem studiów) głównie w firmach IT, ale ponieważ obecnie niemal każda firma korzysta ze wsparcia informatycznego, podejmują pracę także w różnych instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń w całości w pracowniach komputerowych. Przeważającą formą zajęć są ćwiczenia, dzięki czemu Studenci uzyskują umiejętności, które potrafią połączyć z uzyskaną wiedzą i wykorzystać do rozwiązywania zadań praktyki biznesowej. Nauczanie odbywa się głównie metodą learning-by-doing, zadania mają charakter projektowy, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę, która w większości składa się z praktyków doskonale zaznajomionych z aktualnymi potrzebami rynku.

4. SPECJALNOŚCI

Staramy się szybko dopasowywać do wymagań rynku i potrzeb naszych Absolwentów. Dlatego obecne specjalności na II stopniu kształcenia są dopasowane do programów studiów, z których korzystają nasi obecni Studenci studiów I stopnia. W roku akademickim 2020/2021, gdy kończyć studia będą Studenci rozpoczynający studiowanie w roku 2018/2019, na II stopniu kształcenia zaproponowane zostaną nowe specjalności dopasowane do aktualnych programów studiów.

SpecjalnośćI stopień II stopień
Algorytmika i programowanie +
Bazy danych i inżynieria danych +
Programowanie gier i aplikacji mobilnych+
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania+
Analiza dużych zbiorów danych+
Gry i aplikacje mobilne+

UWAGA!!! Dotyczy Kandydatów na II stopień studiów.

Szanowna Kandydatko/Szanowny Kandydacie, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z programem studiów na kierunku INFORMATYKA w systemie S4 https://sylabusy.ue.katowice.pl.

Tematyka poruszana na studiach II stopnia na kierunku INFORMATYKA obejmuje zagadnienia z zakresu informatyki na poziomie zaawansowanym. Aby więc skorzystać z oferty, Kandydatka/Kandydat powinien posiadać umiejętności programowania na poziomie co najmniej podstawowym. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Informatyka lub kierunku Informatyka i Ekonometria na naszej Uczelni gwarantuje uzyskanie takich umiejętności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci kierunku Informatyka mają możliwość osobistego rozwoju i zgłębiania swoich zainteresowań poprzez:

 • udział w pracach jednego z kilku kół naukowych,
 • uczestnictwo w konkursach i zawodach programistycznych,
 • współpracę z Pracownikami Wydziału w realizacji projektów naukowych,
 • uczestnictwo w kontaktach z biznesem,
 • pracę jako wolontariusze w ramach prac na rzecz Wydziału i Uczelni.

Według ministralnego rankingu z 2020 roku stworzonego na podstawie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka są najlepiej zarabiającymi absolwentami w woj. śląskim. Szczegóły