Przejdź do menu Przejdź do treści

Informatyka

1. OPIS STUDIÓW

Kształcenie na kierunku Informatyka to połączenie przekazu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz szerokie możliwości samodzielnego studiowania i rozwoju. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie narzędziowe nasi Studenci mają możliwość uzyskania aktualnej wiedzy i najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy. Ponadto oferujemy unikalne połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą ekonomiczną i biznesową, które jest szczególnie cenione wśród pracodawców.

Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach, wiedzą jak oraz czym przetwarzać i analizować dane. Dlatego właśnie są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

UWAGA!!! Dotyczy Kandydatów na II stopień studiów:

Szanowna Kandydatko/Szanowny Kandydacie, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z programem studiów na kierunku INFORMATYKA w systemie S4 https://sylabusy.ue.katowice.pl.

Tematyka poruszana na studiach II stopnia na kierunku INFORMATYKA obejmuje zagadnienia z zakresu informatyki na poziomie zaawansowanym. Zatem Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać umiejętności programowania na poziomie co najmniej podstawowym. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Informatyka lub kierunku Informatyka i Ekonometria na naszej Uczelni gwarantuje uzyskanie takich umiejętności.

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunkach informatycznych lub pokrewnych, którzy posiadają kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. programowania, baz danych czy metod ilościowych lub kandydaci, którzy posiadają udokumentowane, minimum 2-letnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tworzeniem oprogramowania lub administrowaniem systemami informatycznymi.

Weryfikacja posiadanych kompetencji następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (lub innym dokumentem określającym program kształcenia) lub dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.

Z weryfikacji zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli kierunki posiadające w swojej nazwie słowa: informatyka, matematyka, fizyka, mechatronika, elektronika, automatyka.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Informatyki zna:

 • języki programowania komputerów w stopniu zaawansowanym,

 • potrafi samodzielnie oraz w zespole projektować i budować własne rozwiązania informatyczne,

 • potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi wspomagających zespoły programistyczne,

 • zna i potrafi wykorzystać zaawansowane metody przetwarzania i analizy danych.

Absolwent kierunku może pracować jako:

 • samodzielny programista lub członek zespołu informatycznego w branży wytwarzającej oprogramowanie różnego typu (aplikacje biznesowe, gry, aplikacje mobilne i internetowe),

 • tester,

 • analityk danych,

 • administrator systemów baz danych i systemów zintegrowanych,

 • informatyk wspierający i rozwijający systemy informatyczne w firmach różnego typu.

Nasi Absolwenci są zatrudniani głównie w firmach IT. Podejmują pracę także w różnych instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Przeważającą formą zajęć są ćwiczenia realizowane w pracowniach komputerowych, dzięki czemu Studenci uzyskują umiejętności, które potrafią połączyć z uzyskaną wiedzą i wykorzystać do rozwiązywania zadań z praktyki biznesowej. Nauczanie odbywa się głównie metodą learning-by-doing, zadania mają charakter projektowy, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę, która w większości składa się z praktyków doskonale zaznajomionych z aktualnymi potrzebami rynku.

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopień II stopień
Algorytmika i programowanie+
Bazy danych i inżynieria danych+
Programowanie gier i aplikacji mobilnych+
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania+
Analiza dużych zbiorów danych+
Gry i aplikacje mobilne+

Programowanie systemów inteligentnych

(specjalność aktualnie procedowana)

+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci kierunku Informatyka mają możliwość osobistego rozwoju i zgłębiania swoich zainteresowań poprzez:

 • udział w pracach kół naukowych,

 • uczestnictwo w konkursach i zawodach programistycznych,

 • współpracę z Pracownikami Kolegium Informatyki i Komunikacji w realizacji projektów naukowych,

 • uczestnictwo w kontaktach z biznesem,

 • pracę jako wolontariusze w ramach prac na rzecz Kolegium i Uczelni.

Według ministralnego rankingu z 2020 roku stworzonego na podstawie Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka są najlepiej zarabiającymi absolwentami w woj. śląskim. Szczegóły

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3500 PLN [szczegóły i zniżki]
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

140 punkty - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosił próg punktowy na kierunek Informatyka. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

I stopień - 125 stacjonarne / 75 niestacjonarne

II stopień - 50 stacjonarne i niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3