Bazy danych i inżynieria danych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Bazy danych i inżynieria danych została zaprojektowana z myślą o studentach, którzy korzystając z umiejętności programistycznych chcą swoją wiedzę wykorzystać w procesach przetwarzania i analizy danych oraz ogólniej w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Data Science.

Absolwenci specjalności będą informatykami wyposażonego zarówno w wszechstronną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, jak również będą znali zaawansowane narzędzia przetwarzania i analizy danych.

Przedmioty specjalności obejmują główne zagadnienia baz danych, hurtowni danych systemów klasy Business Intelligence oraz integracji i analityki danych. Duży nacisk położono na umiejętności praktyczne i zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są w 100% w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie. W trakcie studiów pierwszego stopnia student specjalności Bazy danych i inżynieria danych nabywa obok umiejętności programowania również zaawansowane umiejętności w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem służącemu pozyskiwaniu, integracji i przetwarzaniu danych oraz pozyskiwaniu i wizualizacji wiedzy ukrytej w danych.

Ukończenie studiów na tej specjalności wyróżnia absolwenta na rynku pracy, ponieważ administratorzy baz danych i specjaliści z zakresu Data Science są poszukiwani i wysoko opłacani. Absolwent specjalności może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnej firmie wytwarzającej oprogramowanie, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych i analitycznych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności Bazy danych i inżynieria danych posiadają wszechstronną wiedzę na temat technologii, metod i narzędzi przetwarzania danych biznesowych, w tym ich gromadzenia, wizualizacji oraz eksploracji (data mining), a także wydobywania wiedzy z różnorodnych danych.

Absolwenci specjalności będą potrafili wykorzystać posiadane umiejętności i wiedzę do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianym przetwarzaniem danych oraz eksploracją danych i pozyskiwaniem wiedzy z różnorodnych danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności najczęściej są zatrudniani (zwykle jeszcze przed ukończeniem studiów) głównie w firmach IT, które specjalizują się dostarczaniu oprogramowania biznesowego, jako administratorzy systemów informatycznych oraz jako analitycy w firmach, które wykorzystują posiadane dane do analizy prowadzonej działalności. Absolwenci specjalności znajdują także pracę w instytucjach publicznych i organizacjach, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych dla różnorodnych potrzeb.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych.