Programowanie gier i aplikacji mobilnych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Rynek gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych stanowi jeden z najbardziej intensywnie rozwijających się obszarów zastosowań informatyki. Według raportu zamieszczonego na portalu GamesIndustry.biz, wartość światowego rynku gier w 2017 roku wyniosła 116 mld dolarów, co oznacza wzrost o 10,7% rok do roku. Jeszcze dynamiczniej rozwijał się w 2017 roku rynek aplikacji mobilnych na którym zanotowano wzrost wydatków klientów o 22% w odniesieniu do roku 2016 (szczegółowe informacje). Specjalność Programowanie gier i aplikacji mobilnych wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów z tych dziedzin.

W ramach studiów na specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych studenci zaznajomieni zostaną między innymi z takimi zagadnieniami, jak:

 • Programowanie ze szczególnym uwzględnieniem programowania gier – przedmioty - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Wprowadzenie do programowania gier,
  • Tworzenie gier.

 • Grafika komputerowa oraz jej wykorzystanie w grach i aplikacjach multimedialnych - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Grafika i multimedia,
  • Grafika 3D.

 • Tworzenie aplikacji mobilnych - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Programowanie aplikacji mobilnych,
  • Programowanie mobilne Cross Platform.

 • Projektowanie interfejsów gier i scenariuszy gier - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Projektowanie interfejsów,
  • Scenariusze gier.

Przedmioty specjalnościowe stanowią rozszerzenie zagadnień ogólnoinformatycznych realizowanych na kierunku Informatyka.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i programowania gier komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem gier strategicznych i edukacyjnych) oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych. W ramach realizowanych zajęć studenci uzyskają umiejętności związane z wykorzystaniem grafiki 2d/3d, przetwarzaniem dźwięku oraz strumieni video. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą wykorzystanie silników gier, projektowanie interfejsów gier a w szczególności, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe w takich językach jak: C#, Java, Pathon czy Java Script. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii sieciowych, mobilnych, internetowych i multimedialnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych przygotowani zostaną do pracy w zespołach projektowo-programistycznych firm zajmujących się wytwarzaniem: gier aplikacji multimedialnych oraz aplikacji mobilnych. Dodatkowo zdobyta w ramach studiów wiedza pozwoli im na pracę w zespołach zajmujących się wytwarzaniem interaktywnych systemów internetowych korzystających z takich rozwiązań jak HTML 5.0 oraz Java Script.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych.