Przejdź do menu Przejdź do treści

Programowanie gier i aplikacji mobilnych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Rynek gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych stanowi jeden z najbardziej intensywnie rozwijających się obszarów zastosowań informatyki. Według raportu zamieszczonego na portalu GamesIndustry.biz wartość światowego rynku gier w 2020 roku wyniosła 174,9 mld dolarów, co oznacza wzrost o 19,6% rok do roku. Jeszcze dynamiczniej rozwijał się w 2020 roku rynek aplikacji mobilnych, którego wartość wyniosła 86,3 mld dolarów, czyli wzrosła o 24,6% w odniesieniu do roku 2019. 

Specjalność Programowanie gier i aplikacji mobilnych wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów z tych dziedzin. W ramach studiów na specjalności studenci zaznajamiani są między innymi z takimi zagadnieniami, jak:

 • Programowanie ze szczególnym uwzględnieniem programowania gier –realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Wprowadzenie do programowania gier,

  • Tworzenie gier.

 • Grafika komputerowa oraz jej wykorzystanie w grach i aplikacjach multimedialnych - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Grafika i multimedia,

  • Grafika 3D.

 • Tworzenie aplikacji mobilnych - realizowane między innymi na przedmiotach:

  • Programowanie aplikacji mobilnych,

  • Programowanie mobilne Cross Platform.

Przedmioty specjalnościowe stanowią rozszerzenie zagadnień ogólnoinformatycznych realizowanych na kierunku Informatyka.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i programowania gier komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem gier strategicznych i edukacyjnych) oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych. 

W ramach realizowanych zajęć studenci uzyskują umiejętności związane z wykorzystaniem grafiki 2d/3d, przetwarzaniem dźwięku oraz strumieni video. Podstawowe kompetencje studenta obejmują: wykorzystanie silników gier, projektowanie interfejsów gier a w szczególności, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe w takich językach jak: C#, Java, Pathon czy Java Script. Ważnym elementem treści kształcenia jest również zaznajomienie z technologiami sieciowymi, mobilnymi, internetowymi i multimedialnymi.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych przygotowani są do pracy w zespołach projektowo-programistycznych firm zajmujących się wytwarzaniem: gier, aplikacji multimedialnych oraz aplikacji mobilnych. Dodatkowo zdobyta w ramach studiów wiedza pozwala im na pracę w zespołach zajmujących się wytwarzaniem interaktywnych systemów internetowych korzystających z takich rozwiązań jak HTML 5.0 oraz Java Script.

4. DODATKOWE INFORMACJE

 • Studenci mają możliwość indywidualnego rozwoju w ramach Kół Naukowych.

 • Wybrane zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z wykorzystaniem podejścia Design Thinking.

 • Istnieje możliwość indywidualnych spotkań z tutorem w ramach Programu Tutoringu Akademickiego.

 • Kształtowane kompetencje:

  • otwarty umysł,

  • myślenie systemowe,

  • podejście zwinne.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3