Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem lub organizacją społeczno-gospodarczą realizowane jest przy wykorzystaniu komputerowych systemów informacyjnych. Studia na specjalności Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania stwarzają możliwość poznania nowych technologii informatycznych zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W czasie studiów na specjalności Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania będziesz studenci mają możliwość:

 • Spotkania i wspólnej pracy z uznanymi autorytetami w dziedzinie wspomagania i doskonalenia procesów biznesowych narzędziami informatycznymi;
 • Wykonywania pod kierownictwem i pod opieką praktyków biznesowych ciekawych projektów praktycznych, wykorzystujących i pozwalających doskonalić zdobyta wiedzę, np. praca z rzeczywistym systemem SAP Business One, SAP ERP, Comarch, Microsoft, których poszczególne moduły omawiane są w ramach przedmiotów specjalnościowych;
 • Zweryfikowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • Zdobycia doświadczenia w obsłudze i administracji systemów zintegrowanych;
 • Projektowania, konfigurowania, administracji i zarządzania siecią komputerową CISCO, oraz systemami Linux oraz Microsoft Windows;
 • Przygotowania do uzyskania certyfikatów poświadczających zdobytą wiedzę dotyczącą obsługi produktów wiodących dostawców oprogramowania, takich jak: SAP, SAS.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W trakcie studiowania tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych do wspierania sprawnego procesów związanych z logistyką, produkcją, magazynem, marketingiem i sprzedażą, oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • projektowania organizacji i usług informatycznych,
 • modelowania procesów biznesowych oraz rozwoju architektury systemowej przedsiębiorstwa,
 • budowy i administrowania sieciami komputerowymi,
 • integracji technologii informatycznych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania najczęściej są zatrudniani jako specjaliści:

 • w dziedzinie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (klasy ERP, ERPII),
 • z zakresu analizy, projektowania, wdrażania i administrowania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • wizualizacji danych i modelowania procesów biznesowych, głównie w firmach IT, które specjalizują się dostarczaniu oprogramowania biznesowego.

Absolwenci specjalności znajdują także pracę jako:

 • projektanci, programiści, testerzy, dokumentaliści, wdrożeniowcy, specjaliści od bieżącego utrzymania systemów informatycznych zarządzania,
 • administratorzy sieci komputerowej w tym sieci CISCO, czy systemów Microsoft Windows, LINUX,
 • konsultanci dziedzinowi systemów SAP ERP, SAS, IFS, Comarch,
 • doradcy, konsultanci ds. informatyzacji przedsiębiorstw.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Dla studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności działa Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania przy Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Studenci Koła naukowego:

 • doskonalą swoje umiejętności poprzez pracę z systemami m.in.: SAP Business One, SAP ERP, Impulse Evo, SAP Crystal Reports, SAP Crystal Dashboard Design,
 • poznają język programowania ABAP i przygotowują się do realizacji projektów wdrożeniowych systemów SAP w praktyce,
 • prowadzą badania zastosowań nowych technologii i przygotowują artykuły na konferencje naukowe,
 • odbywają wizyty w firmach,
 • organizują spotkania i zapraszają na wykłady przedstawicieli firm informatycznych,
 • współpracują z firmami w charakterze praktykantów/stażystów,
 • uczestniczą aktywnie w pracach na rzecz uczelni: akredytacja, Dni Otwarte, jako ambasadorowie kierunku i wolontariusze podczas konferencji/seminariów.