Specjalność: telematyka transportu i logistyki

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Dzisiejsze czasy niezaprzeczalnie związane są z dynamicznym rozwojem technologii. Współczesny świat nie mógłby istnieć bez bardzo skomplikowanych technologii informatycznych, gdyż praktycznie każdy obszar gospodarki opiera się na cyfrowej wymianie informacji. Nie inaczej jest w przypadku procesów zarządzania świadczeniem usług transportu osób i ładunków oraz zarządzania przepływem dóbr i towarzyszących im informacji, gdzie w coraz szerszym zakresie, wykorzystuje się technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W podmiotach gospodarczych oraz administracji powszechnie korzysta się z systemów informatycznego zarządzania, elektronicznej wymiany danych, zarządzania łańcuchami dostaw, systemów informacji przestrzennej, zarządzania infrastrukturą transportową, ruchem środków transportowych oraz systemów elektronicznego poboru opłat za usługi lub korzystanie z infrastruktury. Projektowanie, eksploatacja i administrowanie wymienionych systemów informatycznych wymaga wiedzy i umiejętności, zarówno z zakresu logistyki, transportu jak i informatyki.

Specjalność „telematyka transportu i logistyki” jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Obecnie, praktycznie każde przedsiębiorstwo poszukuje specjalistów z dziedziny logistyki oraz informatyki. Połączenie tych dwóch obszarów wiedzy daje absolwentowi zdecydowaną przewagę na rynku pracy. Co więcej, projektowanie i administrowanie logistycznych systemów informatycznych daje dużo satysfakcji – każdy dzień jest nowym wyzwaniem, a rutyna to w tym obszarze słowo praktycznie nieznane.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności posiądzie umiejętności związane z planowanie, tworzeniem, wdrażaniem oraz eksploatacją systemów informatycznych. Pozna narzędzia ułatwiające i usprawniające prace z zakresu logistyki. Nauczy się również rozpoznawać problemy występujące w logistycznych systemach informatycznych oraz pozna metody ich optymalizacji. Student posiądzie również wiedzę dotyczącą obsługi programów komputerowych najczęściej wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach z branży TSL. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny – absolwent posiadać będzie więc kompetencje zarówno z zakresu szeroko pojętej logistyki jak i telematyki.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę umożliwiającą pracę w podmiotach sektora TSL, jednostkach zarządzających infrastrukturą transportową i logistyczną oraz w firmach informatycznych projektujących i wdrażających systemy. Telematyka to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, przez co codziennie na rynku powstają przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań z tego zakresu, a na portalach z ofertami pracy zawsze można znaleźć setki (jak nie tysiące) ofert dla ekspertów z tej dziedziny. Co więcej, praktycznie każde przedsiębiorstwo logistyczne pracuje na złożonych systemach informatycznych i stale poszukuje specjalistów do ich obsługi i administracji.

4. DODATKOWE INFO

  • Współpraca z przedsiębiorstwami z branży TSL – możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w ramach praktyk czy płatnych staży.
  • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu – współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe.
  • Nawiązanie kontaktu z biznesem poprzez udział w programie Top Young 100 bazującym na współpracy studentów kierunków logistycznych z różnych ośrodków naukowych z praktyką gospodarczą – praca na „żywym organizmie biznesowym”.