Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: transport w systemach logistycznych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Współczesny świat niezaprzeczalnie stał się globalną wioską, gdzie coraz łatwiej jest prowadzić biznes na rynkach zagranicznych, często bardzo egzotycznych. I chociaż obecnie zaobserwować można zmniejszanie dystansu kulturowego, to fizyczna odległość pomiędzy różnymi krajami pozostaje niezmienna. Aby skutecznie odnaleźć się na współczesnym rynku niezbędne jest nie tylko posiadanie szerokiej sieci relacji biznesowych, ale również umiejętności pozwalających na dostarczenie konkurencyjnego produktu do kontrahentów. Jest to wyzwanie tym trudniejsze, że determinowane jest również przez sprawną organizację przepływu towarów. Prezentowana specjalność ma za zadanie przekazać studentom techniki pozwalające na efektywną organizację transportu w makro- jak i mikroskali.

Przekazywana wiedza specjalistyczna oparta jest na współczesnym dorobku światowej i polskiej myśli. Ważnym źródłem wiadomości, jest doświadczenie badawcze i praktyczne pracowników Katedry Transportu. Prowadzone na specjalności wykłady pozwalają na dogłębne poznanie teoretycznych zasad organizacji transportu, które to później zostaną praktycznie wykorzystane na ćwiczeniach.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami posiadającymi wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z przewozami, spedycją, a także logistyką.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności mogą być zatrudniani w różnych organizacjach jako menedżerowie transportu, spedytorzy i logistycy oraz jako analitycy i menedżerowie firm na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych, a także jako pracownicy administracji publicznej wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych i logistycznych. Ogół teoretycznej i praktycznej wiedzy, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych, uzyskanej przez studentów w trakcie procesu dydaktycznego, może też skutkować podejmowaniem przez absolwentów samodzielnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFO

  • Współpraca z przedsiębiorstwami z branży TSL - możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w ramach praktyk czy płatnych staży zawodowych.
  • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu oraz Naukowego Koła Logistyki „Dialog” - współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe.
  • Nawiązanie kontaktu z biznesem poprzez programy PSML oraz KALiT - praca na „żywym organizmie biznesowym”. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca