Przejdź do menu Przejdź do treści

Logistyka - studia magisterskie

Studia 3-semestralne

Wyzwania logistyczne we współczesnym świecie stają się coraz bardziej złożone. Studia drugiego stopnia na kierunku logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych. Umożliwiają również kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie, co jest niezwykle ważne i cenione na współczesnym rynku pracy.

Jak mówił Albert Einstein: „wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”. Pod tymi na pozór prostymi słowami kryje się prawdziwe wyzwanie współczesnej gospodarki, czyli efektywna logistyka. Uzyskana przez absolwentów zaawansowaną wiedza jest niezbędna do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu. Kompetencje zdobyte na studiach stanowić będą znaczną przewagę konkurencyjną absolwenta na rynku pracy.

Dlaczego warto?

Studia magisterskie z zakresu logistyki pozwolą Ci pogłębić znajomość problematyki związanej z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, umiejętności ich analizy w ujęciu systemowym i sieciowym oraz kompetencje związane z rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Zdobyte umiejętności przydatne są w pracy na praktycznie każdym stanowisku, a studia II stopnia to kolejny etap logistycznej przygody!

Kompetencje po studiach

Absolwenci uzyskają przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje dotyczące w szczególności: 

 • identyfikowania procesów logistycznych i ich projektowania,
 • zarządzanie skomplikowanymi strukturami logistycznymi – systemami oraz sieciami, 
 • prowadzenia działalności logistycznej w mikro-, mezo- i makroskali,
 • zarządzania logistycznego,
 • stosowania współczesnych strategii logistyki,
 • wykorzystania narzędzi informatycznych w systemach logistycznych, 
 • analizy rynku usług logistycznych, 
 • ekologistyki.

Możliwości pracy po studiach

Współcześnie logistyka obecna jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Kompetencje zdobyte na studiach pozwalają na pracę między innymi w:

 • jednostkach funkcjonalnych zaopatrzenia, transportu i dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych podmiotów gospodarczych,
 • podmiotach oferujących zaawansowane rozwiązania logistyczne,
 • jednostkach projektowych, doradczych i badawczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach administracji publicznej.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:

 • branża TSL,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarka magazynowa,
 • przedsiębiorstwa oferujące zaawansowane rozwiązania logistyczne,
 • jednostki administracji publicznej,
 • podmioty handlu zagranicznego,
 • oraz setki innych związanych z przemieszczaniem ładunków i informacji.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na zagadnienia praktyczne, wiedza teoretyczna ograniczona jest do niezbędnego minimum. Na wszystkich zajęciach prym wiodą dyskusje oraz analiza prawdziwych biznesowych studiów przypadku, które związane są z doświadczeniami oraz problemami z jakimi musieli zmagać się w praktyce nasi wykładowcy. Studenci mają również możliwość udziału w wizytach studyjnych. Przykładowe przedmioty:

 • projektowanie systemów i procesów logistycznych,
 • konsulting logistyczny,
 • ubezpieczenia w logistyce.

Wykładowcy

Głównym celem kadry dydaktycznej jest przedstawienie niezbędnej wiedzy logistycznej w sposób prosty, czytelny oraz jak najbardziej praktyczny. Nasi Wykładowcy utrzymują stały i bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami gospodarczymi oraz administracją publiczną. Doświadczenie zdobyte podczas zarządzania różnymi systemami transportowymi pozwalają na rzetelne przekazywanie wiedzy oraz przedstawienie wskazówek niezbędnych do funkcjonowania w tym zawiłym, logistycznym świecie.

Współpraca

Kierunek Logistyka współpracuje z Polskim Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (np. możliwość udziału w programie Talent PSML) oraz licznymi przedsiębiorstwami z branży TSL. Student może również brać udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu oraz Naukowego Koła Transportu „Dialog”. W ramach współpracy z Klubem Absolwentów Logistyki i Transportu organizowany jest program monitoringowy dla studentów oraz debaty eksperckie.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Logistyki mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Niemiec, Austrii oraz Francji. Możliwe są również wyjazdy do bardziej egzotycznych lokalizacji, takich jak Chiny czy Japonia.

Opinie

Po jakich kierunkach można studiować?

Na studia drugiego stopnia na kierunku Logistyka zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Kierunek jest naturalną kontynuacją inżynierskich studiów logistycznych, natomiast odnajdą się u nas również absolwenci takich kierunków jak Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie czy Analityka Gospodarcza. Zapraszamy również absolwentów kierunków politechnicznych związanych z szeroko pojętym transportem.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

50 - na studiach stacjonarnych
50 - na studiach niestacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3