Przejdź do menu Przejdź do treści

Biznes międzynarodowy

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, w coraz większym stopniu powodują, że przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży muszą uwzględniać w swoich planach i strategiach aspekty międzynarodowe związane z pozyskiwaniem potrzebnych czynników produkcji. Umiędzynarodowienie jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw na każdym etapie jego funkcjonowania.

Specjalność Biznes Międzynarodowy  jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach umiędzynarodowienia (w tym integracji europejskiej) i potrafiących działać jednocześnie współpracując i konkurując z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

Studenci tej specjalności uczestniczą w następujących formach aktywizacji: 

 • wykłady i spotkania z praktykami prowadzącymi działalność na rynkach zagranicznych 

 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z biznesem międzynarodowym 

 • udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 

 • ćwiczenia wykorzystujące innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne 

 • ciekawa oferta praktyk i staży dla studentów. 

Zajęcia na specjalności prowadzi profesjonalna kadra wykładowców z doświadczeniami eksperckimi, realizująca systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijająca wiedzę, w tym aktywnie uczestnicząca w licznych konferencjach oraz prowadząca wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych w Europie i w USA. 

Wśród przedmiotów specjalnościowych można wyróżnić takie jak:

Badanie rynków międzynarodowych

Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa

Dyplomacja i negocjacje w biznesie międzynarodowym

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy: 

 • jest przygotowany do profesjonalnego i innowacyjnego działania w warunkach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i gospodarek 

 • posiada wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku europejskiego i globalnego, przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego, form i strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, komunikacji międzykulturowej, 

 • ma umiejętności i kompetencje do prowadzenia wysokiej jakości badań rynków zagranicznych, przygotowania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych w różnych formach, jak również profesjonalnego prowadzenia negocjacji (także z partnerem zagranicznym), jest przygotowany do przełamywania barier rynku krajowego i wyszukiwania nowych możliwości w biznesie.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalność Biznes Międzynarodowy przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków, konsultantów i menedżerów w: 

 • korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach 

 • dużych polskich firmach o różnych profilach, które są już obecne na rynku globalnym 

 • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają lub chcą dopiero nawiązać  kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych 

 • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi 

 • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych 

 • instytucjach i jednostkach administracyjnych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w UE

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym, zwłaszcza rynku europejskim.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności  Biznes Międzynarodowy mają możliwość rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji korzystając z wielu dodatkowych aktywności oferowanych przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, która współpracuje m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Famur S.A. oraz Izbą Gospodarki Elektronicznej.  

Do dyspozycji studentów są także inne aktywności, takie jak tutoring, konferecje i semianaria naukowe oferowane przez naszą uczelnię - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i zdobyte doświadczenie są wysoko cenione przez pracodawców.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3