Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: zarządzanie międzynarodowe

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Współcześnie, w dobie powstawania nowych przedsiębiorstw, otwierania się na rynki zagraniczne i intensyfikacji współpracy międzynarodowej, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w gospodarce, polityce i kulturze międzynarodowej i potrafiących zarządzać przedsiębiorstwami współpracującymi z zagranicznymi kontrahentami. Specjalność Zarządzanie międzynarodowe wychodzi naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu rynku pracy.

Program tej specjalności skierowany jest do wszystkich osób o zdolnościach przywódczych i oraz wszechstronnych i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach związanych z kwestiami międzynarodowymi.  Specjalność skierowana jest do studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń).

Główną zaletą specjalności Zarządzanie międzynarodowe jest wykształcenie umiejętności badania i analizy rynków zagranicznych, identyfikacji i oceny uwarunkowań takiego działania, zgodnie z zasadami innowacyjnego i przedsiębiorczego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym.

Wśród przedmiotów specjalnościowych można wyróżnić: 

 • Zarządzanie międzykulturowe 

 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym 

 • Przedsiębiorczość międzynarodowa 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych – rekrutacja i motywacja 

 • Międzynarodowe standardy jakości

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności, zdobędziesz kompetencje w zakresie budowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych działających w skali międzynarodowej. Dzięki aktywnym formom nauczania poznasz skuteczne metody i techniki marketingu, negocjacji międzynarodowych, zarządzania zespołami ludzkimi oraz komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Nauczysz się rozpoznawać konsumenta globalnego i pozyskiwać kapitał na finansowanie działalności międzynarodowych firm. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na objęcie w przyszłości stanowisk wszystkich szczebli w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. 

Student tej specjalności jest specjalistą w zakresie: 

 • profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, 

 • tworzenia i wykorzystania systemu instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalnych, międzynarodowych i transgranicznych, 

 • uwzględniania narzędzi prawnych w zarządzaniu firmą.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Student będzie przygotowany do zatrudnienia jako:

 • Menedżer w instytucjach komercyjnych i non-profit działających na skalę międzynarodowej

 • Menedżer/specjalista w korporacji międzynarodowej

 • Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w instytucjach rządowych i placówkach dyplomatycznych

 • Menedżer zarządzający w środowisku wielokulturowym

 • Menadżer na szczeblu kierowniczym ds. globalnych produktów, międzynarodowej dystrybucji i promocji

 • Menedżer na szczeblu kierowniczym, międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych

 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w kraju i za granicą

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności Zarządzanie Międzynarodowe mają możliwość rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji korzystając z wielu dodatkowych aktywności oferowanych przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, która współpracuje m.in. z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Famur S.A. oraz Izbą Gospodarki Elektronicznej.  

Do dyspozycji studentów są także inne aktywności, takie jak tutoring, konferecje i semianaria naukowe oferowane przez naszą uczelnię - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i zdobyte doświadczenie są wysoko cenione przez pracodawców.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3