Specjalność: zarządzanie międzynarodowe

Czy wiesz, że współczesny menedżer to zarazem skuteczny strateg, wnikliwy analityk, a także kreatywny wizjoner swobodnie poruszający się w międzynarodowym biznesie? Marzysz o pracy w instytucjach i organizacjach o charakterze międzynarodowym?

Jeżeli tak, to wybierz bez wahania specjalność zarządzanie międzynarodowe.
W tym roku odbędzie się pierwszy nabór na odświeżony program tej specjalizacji po uwzględnieniu w nim sugestii absolwentów.

Studiując na tej specjalności, zdobędziesz kompetencje w zakresie budowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych działających w skali międzynarodowej i globalnej. Dzięki aktywnym formom nauczania poznasz skuteczne metody i techniki marketingu, negocjacji międzynarodowych, zarządzania zespołami ludzkimi oraz komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Nauczysz się trafnie rozpoznawać konsumenta globalnego i pozyskiwać kapitał na finansowanie działalności międzynarodowych firm. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na objęcie w przyszłości stanowisk analitycznych, operacyjnych, jak też wyższego szczebla kierowniczego w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Student tej specjalizacji jest specjalistą w zakresie:

  • profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym,
  • tworzenia i wykorzystania systemu instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalnych, międzynarodowych i transgranicznych,
  • uwzględniania narzędzi prawnych w zarządzaniu firmą.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Zarządzanie międzykulturowe
  • Negocjacje w Biznesie Międzynarodowym
  • Badania Rynków Międzynarodowych
  • Przedsiębiorczość Międzynarodowa
  • ZZL w Firmach Międzynarodowych – Rekrutacja i Motywacja
  • Strategie Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw Międzynarodowych
  • Międzynarodowe Standardy Jakości