Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia magisterskie na UE Katowice

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) stanowi odpowiedź na potrzeby i wyzwania współczesnej zglobalizowanej gospodarki. Integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej, umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w warunkach rewolucji cyfrowej i rosnącej niepewności kreują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów przygotowanych do poruszania się w obszarze globalnej gospodarki. Kierunek MSG zaspokaja te potrzeby.

Dlaczego warto?

Studia na kierunku MSG są nie tylko ciekawe, ale i perspektywiczne. Dostarczają pogłębionej wiedzy oraz umożliwiają rozwój umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia działalności w dynamicznym środowisku międzynarodowym. Program kierunku MSG jest dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Powstał w wyniku konsultacji i współpracy z praktykami, w tym także z absolwentami kierunku MSG. Program kierunku MSG uwzględnia światowe trendy kształcenia. Kompetencje i kwalifikacje nabyte w trakcie studiów na kierunku MSG są poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy.

Kompetencje po studiach

Studia II stopnia na Kierunku MSG są ukierunkowane na kształcenie kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów zdolnych m. in. do:

 • kreowania i wdrażania innowacyjnych strategii ekspansji zagranicznej i prowadzenia działalności w środowisku międzynarodowym; 
 • skutecznego konkurowania z podmiotami zagranicznymi na rynku krajowym i za granicą; 
 • dostosowywania się do szybko zachodzących zmian rynkowych w globalnym otoczeniu; 
 • komunikowania się z partnerami biznesowymi i rozumiejących znaczenie różnic kulturowych w działalności międzynarodowej.

Uważasz się za osobę, otwartą, ciekawą świata i kreatywną? Kierunek MSG jest właśnie dla Ciebie.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent kierunku MSG: 

 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, samodzielnych i kierowniczych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;
 • znajdzie zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych;
 • może pracować w firmach współpracujących z partnerem zagranicznym, jak również w przedsiębiorstwach planujących ekspansję zagraniczną; 
 • znajdzie zatrudnienie w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w służbie dyplomatycznej w kraju i za granicą.

Kierunek MSG stwarza perspektywy rozwoju zawodowego oraz daje gwarancję ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Program studiów

Program studiów obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Treści przedmiotów uwzględniają najbardziej aktualne procesy i zjawiska zachodzące w światowej gospodarce, związane z prowadzeniem działalności we współpracy z partnerem zagranicznym lub na rynku zagranicznym. 

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak: Międzynarodowe stosunki polityczne, Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych, Logistyka międzynarodowa.

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku MSG prowadzą dydaktycy o wieloletnim doświadczeniu badawczym i dydaktycznym, otwarci na dyskusje, o partnerskim podejściu do studenta. Studenci mogą korzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku MSG mają również bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy z zagranicznymi studentami zdobyte w trakcie licznych wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ w USA, Szwajcarii, większości krajów Unii Europejskiej. 

Współpraca

Studenci kierunku MSG mają możliwość rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji, działając w Kole Naukowym "International Challenge" oraz uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez Katedrę MSE np. w cyklicznym seminarium "Dni Europejskie". Mogą współpracować przy tworzeniu artykułów i uczestniczyć w konferencjach naukowych oraz konkursach organizowanych przez różne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku MSG mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, ale mogą również aplikować o wyjazdy do Korei Płd., Chile, Tajwanu, Czarnogóry. 

Opinie

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień MSG zapraszamy osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku MSG, ale również absolwentów kierunków pokrewnych z obszarów nauk społecznych i humanistycznych, np.: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Politologia, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe. Kierunek MSG to również dobry wybór dla absolwentów filologii, np. Filologia Angielska, Filologia Rosyjska.

Jak się dostać

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak 
może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

50 - na studiach stacjonarnych
50 - na studiach niestacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3