Przejdź do menu Przejdź do treści

Przedsiębiorczość i finanse - studia magisterskie na UE Katowice

Przedsiębiorczość i finanse (PiF) to pierwszy w naszej Uczelni kierunek biznesowy o profilu praktycznym. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że kierunek skonstruowany jest w nowoczesny sposób – kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej, zapraszamy gości z praktyki gospodarczej, organizujemy wizyty studyjne, uczymy się poprzez warsztaty, gry biznesowe i symulacyjne oraz angażujące projekty. Co więcej, nasi studenci spędzają na praktykach zawodowych aż 360 godzin. 

Rozwijane kompetencje dotyczą problematyki sprawnego przewodzenia jednostkom organizacyjnym lub działom/zespołom projektowym dużych przedsiębiorstw lub innych organizacji. Zwracamy szczególną uwagę na zagadnienia finansowe, wykształcenie postaw przedsiębiorczych, nowoczesne metody i techniki zarządzania oraz wiedzę z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych modeli i form prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki temu nasi absolwenci duże możliwości aktywności zawodowej:

 1. Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią (i to już na studiach!)
 2. Są także przygotowani do zarządzania działami, zespołami zadaniowymi/projektowymi lub całymi organizacjami.

Dlaczego warto?

Przedsiębiorczość to zestaw uniwersalnych umiejętności, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach w życiu codziennym – bez względu na to, jaką ścieżkę kariery zawodowej planujesz. Pracodawcy i biznes nie oczekują wiedzy książkowej, ale kreatywności, dobrze wykształconych zdolności analitycznych oraz określonego zestawu kompetencji. My to rozumiemy! Dlatego oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy.

Oprócz twardych umiejętności uczymy także jak poszerzać swoje horyzonty, dostrzegać szanse w otoczeniu, myśleć strategicznie, analizować dane, szukać wiarygodnych źródeł, krytycznie myśleć, współpracować z różnymi ludźmi oraz być kreatywnym.

Przyszłość jest dziś. Wybierz PiF!

Program zajęć

Semestr 1

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Biznes międzynarodowy

30

0

15

0

Business Inteligence

0

30

0

15

Filozofia zarządzania

30

0

15

0

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

30

15

15

15

Formy przedsiębiorczości

15

15

9

15

Metody badań koniunktury

15

15

9

15

Montaż finansowy

0

30

0

18

Prawo pracy

15

30

9

12

Prognozowanie i symulacje

15

30

12

15

Semestr 2

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Ekonomia menedżerska

30

30

12

15

Metody i kierunki badan przedsiębiorczości

0

15

0

12

Nowoczesne koncepcje zarządzania

0

30

0

18

Podejmowanie decyzji strategicznych

15

15

12

15

Prawo gospodarcze

30

0

15

0

Społeczna odpowiedzialność biznesu

30

0

15

0

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

15

15

9

15

Zarządzanie relacjami z klientem

15

15

9

15

Zarządzanie sprzedażą

15

15

9

15

Semestr 3

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Controlling

0

30

0

0

24

0

Praktyka

0

0

0

0

0

0

Seminarium magisterskie

0

0

15

0

0

12

Zarządzanie zasobami ludzkimi

15

15

0

9

15

0

Przedmioty do wyboru

0

0

30

0

0

15

Semestr 4

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Przedmioty swobodnego wyboru w języku angielskim

30

0

0

18

0

0

Doradztwo biznesowe

0

30

0

0

18

0

Gra biznesowa

0

30

0

0

18

0

Optymalizacja podatkowa

0

0

30

0

0

15

Seminarium magisterskie

0

0

15

0

0

12

Zarządzanie innowacjami

15

30

0

9

12

0

Przedmioty do wyboru

15

15

0

6

9

0

Kompetencje po studiach

Na kierunku Przedsiębiorczość i finanse:

 • wykształcisz umiejętność dostrzegania okazji pozwalających przekształcać pomysły w działanie – w sferze osobistej, społecznej i zawodowej,
 • nauczysz się zarządzać w wymiarze strategicznym i operacyjnym,
 • zrozumiesz finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwami,
 • rozwiniesz kompetencje przyszłości takie jak analityczne myślenie i innowacyjność, kompleksowe rozwiązywanie problemów czy przywództwo i wpływ społeczny. 

Dzięki temu po studiach będziesz mógł/mogła prowadzić własną działalność gospodarczą (np. start-up) i ją rozwijać, przejąć firmę rodzinną lub podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw o dowolnym profilu. Pamiętaj, że nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość aspektów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, które rozumieją, jak działa biznes są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Możliwości pracy po studiach

Po zakończeniu studiów:

 • będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia rodzinnej lub własnej firmy i kompleksowego zarządzania nią pod względem prawnym, finansowym, podatkowym i marketingowym
 • Z tych samych umiejętności możesz skorzystać znajdując pracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach o dowolnym profilu - na stanowiskach specjalistów (np. analityk finansowy) i kierowniczych (jako menedżerowie, kierujący poszczególnymi obszarami zarządzania przedsiębiorstwem), menedżera kontraktowego itp.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego. Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), uczenie się przez wejście w rolę.

Najbardziej interaktywny charakter mają zajęcia, prowadzone w formie symulacji procesu zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zakresu zarządzania finansami (Montaż finansowy, Gra biznesowa, Nowoczesne koncepcje zarządzania) oraz zajęcia warsztatowe z zakresu Optymalizacji podatkowej, Controllingu i Doradztwa biznesowego. Brak podziału na specjalności gwarantuje przejrzystość programu kształcenia, a oferowana pula przedmiotów do wyboru pozwoli Ci rozwinąć indywidualne zainteresowania.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy z praktyką gospodarczą. W pracy ze studentami łączymy teorię z praktyką i pracujemy na aktualnych i realnych przykładach. Na zajęcia zapraszamy także przedstawicieli praktyki biznesowej i organizujemy wizyty studyjne w organizacjach partnerskich. 

Współpraca

Kierunek Przedsiębiorczość i finanse współpracuje z wieloma organizacjami oraz izbami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców. Dzięki podpisywanym umowom partnerskim będziesz mógł/mogła wybrać firmę, w której odbędziesz trzymiesięczną praktykę i zrealizujesz własne projekty. Dzięki efektywnej współpracy z otoczeniem nasi studenci regularnie uczestniczą w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach oraz mają bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i menedżerami. 

Do naszych partnerów należą m.in.

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Consorg
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych,
 • Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 
 • Marco 
 • Queris 
 • Studenckie Forum Business Centre Club
 • Tenneco

Możesz także rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a zwłaszcza w Kole Naukowym Zarządzania „Menedżer”, które funkcjonuje przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, tworzącej ten kierunek.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Przedsiębiorczość i finanse mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii, ale w oferta uczelni pozwala także na studiowanie w Stanach Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Opinie

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień kierunku Przedsiębiorczość i finanse zapraszamy osoby, które w praktyczny sposób chcą rozszerzyć swoją wiedzę biznesową o zagadnienia finansowe, nowoczesne metody i techniki zarządzania oraz innowacyjne modele i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Odnajdą się u nas absolwenci kierunków z zakresu zarządzania i finansów (np. Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia) oraz tacy, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą (niezależnie od ukończonych studiów I stopnia). 

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak 
może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc

50 miejsc na studiach drugiego stopnia stacjonarnych
50 miejsc na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych 

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3