Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Przedsiębiorczość małej i średniej firmy

 

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności Przedsiębiorczość małej i średniej firmy wyposażą Cię w kompletny zestaw narzędzi z zakresu zarządzania działalnością mniejszych podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących w warunkach lokalnej, ale i międzynarodowej rzeczywistości gospodarczej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za niespełna połowę PKB Polski, a zatrudnienie sięga 67% pracujących w sektorze przedsiębiorstw.1 Z tak dużą skalą wiążą się ogromne możliwości dla absolwentów tej specjalności na rynku pracy jak i w poszerzeniu skali wyników tego sektora poprzez własną przedsiębiorczość.
Specjalność przewiduje zajęcia studyjne w dedykowanych firmach strategicznego partnera biznesowego kierunku. Planowane jest uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości dla studentów specjalności.

1 Dane według raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021, PARP

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów na specjalności Przedsiębiorczość małej i średniej firmy zdobędziesz umiejętności pozwalające na efektywne podejmowanie działalności gospodarczej z perspektywy mikro- i makro zarządzania. To wspaniała przygoda, w której nauczysz się jak podejmować przedsiębiorcze przedsięwzięcia w środowisku lokalnym i globalnym, uruchamiać i prowadzić biznes, tworzyć efektywne modele biznesu i stosować je z uwzględnieniem charakterystyki małej i średniej przedsiębiorczości. Dodatkowo specjalność wyposaża studentów w potrzebne narzędzia związane z e-przedsiębiorczością, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, jak i społeczną odpowiedzialnością. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie elementów prawa podatkowego i negocjacji.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Specjalizacja Przedsiębiorczość małej i średniej firmy prowadzi przede wszystkim do pozyskania umiejętności w zakresie zarządzania własną działalnością gospodarczą. Kreuje w tym zakresie liderów przedsiębiorczości, często zaangażowanych w prowadzenie wielopokoleniowych firm rodzinnych. Znajomość problematyki małych i średnich przedsiębiorstw daje również spore pole do zaangażowania się w przedsiębiorczość krajową i międzynarodowa oraz na rzecz firm konsultingowych i doradczych. Wyposaża także w narzędzia umożliwiające funkcjonowanie w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, agencji przemysłowo handlowych czy też izb gospodarczych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Przedsiębiorczość małej i średniej firmy jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.
  • Studenci Specjalności Przedsiębiorczość małej i średniej firmy mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym.
  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.
  • Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w obszarze przedsiębiorczości w funkcjonujących kołach naukowych jak np. Naukowe koło przedsiębiorczości "AD VENTURE".
  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Kreatywność i innowacje - warsztaty przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne, Firma rodzinna- uruchomienie i rozwój - przewiduje się udział praktyków biznesu, Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć, Firma w środowisku lokalnym , Marketing w małej i średniej firmie, Prawo gospodarcze z elementami prawa podatkowego, Modele biznesu - warsztaty przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość międzynarodowa, E-przedsiębiorczość, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - warsztaty, Społeczna odpowiedzialność firmy rodzinnej, Kompetencje przedsiębiorczego negocjatora.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca