Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem wyposażą Cię w wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w każdym jego aspekcie, a także pozwolą Ci na rozwijanie kompetencji strategicznych, tworzenie zasobów strategicznych przedsiębiorstwa oraz sporządzanie strategii opartych na głównych źródłach przewagi konkurencyjnej i ich zoperacjonalizowanie.

Wybierając specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem, dowiesz się między innymi: jak ocenić branżę w której działa firma, jak zorganizować produkcję, kiedy wprowadzić nowy produkt na rynek, w jaki sposób dbać o wysoką jakość oferowanych produktów i usług, jak zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel, zwiększyć sprzedaż, czy też podejmować decyzje finansowe.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Podczas studiów na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem zdobędziesz umiejętność myślenia i działania strategicznego i operacyjnego. Nabyte i wyniesione ze studiów wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają swobodne poruszanie się w problematyce rynku kapitałowego, rynku pracy, rynku produktów oraz rynku zaopatrzenia, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz kwalifikacje do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, produkcyjnych i usługowych, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz konsultingowych. Zdobędziesz także kwalifikacje umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

  • Studenci Specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to, na studiach I stopnia: Controlling, Ocena efektywności inwestycji, Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi.

Studenci specjalności oprócz realizacji specjalnościowej ścieżki kształcenia:

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca