Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi

Zdobyta wiedza

Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność, która przygotuje Cię do pełnienia funkcji dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także analityka biznesu lub trenera szkoleń.

Umiejętności

Studiując na tej specjalności zdobędziesz umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników do organizacji. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, są źródłem wartości firmy. Menedżer ds. personalnych to jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. 

Kim będziesz?

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych, na stanowisku dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia oraz płac, a także jako menedżer i specjalista w branży doradztwa personalnego. Będziesz mógł także zostać analitykiem biznesu lub trenerem szkoleń w branżach różnego rodzaju.

Dlaczego warto?

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nauczenie studentów podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w ramach służb personalnych, a także kadr kierowniczych. Studia na tej specjalności pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło wartości firmy.