Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie - studia magisterskie na UE Katowice

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i nie tylko. Wybierając ten kierunek na II stopniu student będzie miał okazję do poznania w stopniu zaawansowanym funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i organizacji. Student będzie miał okazję przyswoić m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości i marketingu, negocjacji i mediacji, analizy strategicznej, badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami, w tym międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów organizacyjnych i przywództwa.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i przede wszystkim wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów na poziomie III, w Szkole Doktorskiej lub na wybranych studiach podyplomowych. 

Dlaczego warto?

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będziesz umiał skutecznie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem
biznesu. Będziesz potrafił analizować finanse i konsekwentnie planować działania firmy. Poznasz metody, narzędzia i techniki, które wykorzystasz w praktyce, jako przyszły menedżer, lider i przedsiębiorca, na stanowiskach zarządczych.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), KPMG, PAP w Katowicach (Polskiej Agencji Przedsiębiorczości), Master Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach.

Gościnnie w wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch i Kanady.

Kompetencje po studiach

Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie,
 • proponować usprawnienia w zarządzaniu firmą,
 • zdobywać klientów i kooperantów poprzez propozycje i umiejętne wdrażanie unikatowego modelu biznesu,
 • wprowadzać innowacje i współtworzyć wartość z klientem,
 • przeprowadzić badania rynku i interpretować wyniki,
 • dokonać analizy strategicznej, na potrzeby podejmowanych decyzji strategicznych przedsiębiorstwa i sam takie decyzje podejmować,
 • zarządzać projektem w skali krajowej i międzynarodowej,
 • formułować strategie funkcjonalne: HR, finansową, marketingową, 
 • napisać biznesplan i strategię własnej działalności,
 • organizować i wdrażać przedsięwzięcia strategiczne i operacyjne w firmie.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów na drugim stopniu możesz podjąć pracę jako:

 • członek zarządu, menedżer średniego i wyższego szczebla, 
 • specjalista ds. zarządzania projektem, HR , zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania zrównoważonego i marketingu, 
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista na kierowniczym stanowisku, do spraw realizacji strategii funkcjonalnych i narzędziowych: reklamy, wizerunku, PR,
 • koordynator, kierownik, lider zespołu ds. badań opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których możesz pracować po ukończeniu kierunku:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie, kraju i za granicą,
 • własny biznes,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • administracja publiczna,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

Program studiów

Program kierunku Zarządzanie jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, finansowej i marketingowej. 

W programie studiów znajduje się szeroki zakres przedmiotów wykorzystujących nowoczesne metody dydaktyczne jak m.in:

 • Zarządzanie Menedżerskie,
 • Przedsiębiorczość i Innowacyjność,
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,
 • Metodyki Zarządzania Projektem,
 • Zarządzanie Logistyczne.

Wykładowcy

Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, jak również praktycy biznesu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy dyrektorów firm i instytucji, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Gościnnie na wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch i Kanady.

Współpraca

W grudniu 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie współudziału w tworzeniu i realizacji strategii Kierunku Zarządzanie, realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, a w szczególności opieki merytorycznej nad studentami Kierunku i programem praktyk. Porozumienie obejmuje wykłady, doradztwo zawodowe i coaching.

Ponadto współpracujemy z:

 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z. o. o., 
 • PMI Project Management Institute Polska,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • PTE w Katowicach,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce,
 • KPMG,
 • PAP w Katowicach (Polskiej Agencji Przedsiębiorczości),
 • Master Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach.

Dla studentów Kierunku Zarządzanie, przewidziane są indywidualne spotkania z Kuratorem i Menedżerem Kierunku oraz pomoc w aplikacji do wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, z którymi nawiązano współpracę, m.in. GABER (Global Academy of Business & Economic Research) - gaberconference.org; The Academy of Business and Retail Management www.abrmr.com i wiele innych.

Przy kierunku działają koła naukowe otwarte na studentów kierunku Zarządzanie, m.in.: 

 • Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki", 
 • Koło Naukowe "Human Resource Development", 
 • Koło Naukowe Zarządzania "Synergia", 
 • Naukowe Koło "AD_VENTURE" 
 • International Business Research Club.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Zarządzanie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Grecji, Hiszpanii i Portugalii, ale również do Belgii, Rumunii, Słowenii, Włoch i na Cypr.

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień kierunku Zarządzania zapraszamy wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie koncepcji, metod i sposobów zarządzania by dołączyć do grona profesjonalistów zdolnych do umiejętnego poruszania się w świecie biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Kierunek wyposaży Was w kompetencje pozwalające opracowywać innowacyjne rozwiązania biznesowe oraz podejmować przedsiębiorcze wyzwania.

Na kierunku odnajdą się absolwenci studiów z zakresu zarządzania i finansów, tj. takich kierunków jak: Analityka Gospodarcza, Finanse i Rachunkowość, Finanse menedżerskie, Ekonomia, Gospodarka turystyczna, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Logistyka w biznesie, International Business, Przedsiębiorczość i finanse, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i inne.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak 
może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

75 studia stacjonarne
75 studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3