Zarządzanie - studia magisterskie na UE Katowice

osoba prowadząca prezentacje w biurze, obok napis "Zarządzanie"

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i nie tylko. Wybierając ten kierunek na II stopniu student będzie miał okazję do poznania w stopniu zaawansowanym funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i organizacji. Student będzie miał okazję przyswoić m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości i marketingu, negocjacji i mediacji, analizy strategicznej, badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami, w tym międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów organizacyjnych i przywództwa.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i przede wszystkim wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów na poziomie III, w Szkole Doktorskiej lub na wybranych studiach podyplomowych. 

Dlaczego warto?

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będziesz umiał skutecznie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem
biznesu. Będziesz potrafił analizować finanse i konsekwentnie planować działania firmy. Poznasz metody, narzędzia i techniki, które wykorzystasz w praktyce, jako przyszły menedżer, lider i przedsiębiorca, na stanowiskach zarządczych.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Gościnnie w wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch i Kanady.

Kompetencje po studiach

Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie,
 • proponować usprawnienia w zarządzaniu firmą,
 • zdobywać klientów i kooperantów poprzez propozycje i umiejętne wdrażanie unikatowego modelu biznesu,
 • wprowadzać innowacje i współtworzyć wartość z klientem,
 • przeprowadzić badania rynku i interpretować wyniki,
 • dokonać analizy strategicznej, na potrzeby podejmowanych decyzji strategicznych przedsiębiorstwa i sam takie decyzje podejmować,
 • zarządzać projektem w skali krajowej i międzynarodowej,
 • formułować strategie funkcjonalne: HR, finansową, marketingową, 
 • napisać biznesplan i strategię własnej działalności,
 • organizować i wdrażać przedsięwzięcia strategiczne i operacyjne w firmie.

Absolwent kierunku zyskuje doświadczenie praktyczne dzięki partnerom biznesowym kierunku, przede wszystkim mentoringu patrona strategicznego KSSE.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów na drugim stopniu możesz podjąć pracę jako:

 • członek zarządu, menedżer średniego i wyższego szczebla, 
 • specjalista ds. zarządzania projektem, HR , zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania zrównoważonego i marketingu, 
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista na kierowniczym stanowisku, do spraw realizacji strategii funkcjonalnych i narzędziowych: reklamy, wizerunku, PR,
 • koordynator, kierownik, lider zespołu ds. badań opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których możesz pracować po ukończeniu kierunku:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie, kraju i za granicą,
 • własny biznes,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • administracja publiczna,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

Program studiów

Program kierunku Zarządzanie jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, finansowej i marketingowej. 

W programie studiów znajduje się szeroki zakres przedmiotów wykorzystujących nowoczesne metody dydaktyczne jak m.in:

 • Zarządzanie Menedżerskie,
 • Przedsiębiorczość i Innowacyjność,
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,
 • Metodyki Zarządzania Projektem,
 • Zarządzanie Logistyczne.

Wykładowcy

Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, jak również praktycy biznesu. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy dyrektorów firm i instytucji, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Gościnnie na wykładach uczestniczą profesorowie zagranicznych uczelni m.in. z Hiszpanii, Włoch i Kanady.

 • Rafał Rydzewski, cytat
 • dr hab. Izabela Sztangret prof. UE, cytat

Współpraca

W grudniu 2020 roku zostało podpisane porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie współudziału w tworzeniu i realizacji strategii Kierunku Zarządzanie, realizacji zadań dydaktycznych i naukowych, a w szczególności opieki merytorycznej nad studentami Kierunku i programem praktyk. Porozumienie obejmuje wykłady, doradztwo zawodowe i coaching.

Ponadto współpracujemy z:

 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z. o. o., 
 • PMI Project Management Institute Polska,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • PTE w Katowicach,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce. 

Dla studentów Kierunku Zarządzanie, przewidziane są indywidualne spotkania z Kuratorem i Menedżerem Kierunku oraz pomoc w aplikacji do wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, z którymi nawiązano współpracę, m.in. GABER (Global Academy of Business & Economic Research) - gaberconference.org; The Academy of Business and Retail Management www.abrmr.com i wiele innych.

Przy kierunku działają koła naukowe otwarte na studentów kierunku Zarządzanie, m.in.: 

 • Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki", 
 • Koło Naukowe "Human Resource Development", 
 • Koło Naukowe Zarządzania "Synergia", 
 • Naukowe Koło "AD_VENTURE" 
 • International Business Research Club.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Zarządzanie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Grecji, Hiszpanii i Portugalii, ale również do Belgii, Rumunii, Słowenii, Włoch i na Cypr.

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień kierunku Zarządzania zapraszamy wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie koncepcji, metod i sposobów zarządzania by dołączyć do grona profesjonalistów zdolnych do umiejętnego poruszania się w świecie biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Kierunek wyposaży Was w kompetencje pozwalające opracowywać innowacyjne rozwiązania biznesowe oraz podejmować przedsiębiorcze wyzwania.

Na kierunku odnajdą się absolwenci studiów z zakresu zarządzania i finansów, tj. takich kierunków jak: Analityka Gospodarcza, Finanse i Rachunkowość, Finanse menedżerskie, Ekonomia, Gospodarka turystyczna, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Logistyka w biznesie, International Business, Przedsiębiorczość i finanse, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i inne.

Jak się dostać

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie została zaksięgowana w systemie IRK.

 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc 

75 studia stacjonarne
75 studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice