Specjalność: przedsiębiorczość

Zdobyta wiedza

Postaw na przedsiębiorczość. To tutaj zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, stanie się życiową trampoliną dla umiejętnego poszukiwania, rozpoznawania i wykorzystywania szansy przedsiębiorczej. To tutaj zostaniesz wprowadzony w tajniki zakładania, a co również istotne, efektywnego prowadzenia własnego biznesu. To tutaj zdobędziesz wyróżniające kompetencje, które sprawią, że staniesz się wybitnym przedsiębiorcą i przedsiębiorczym menedżerem kształtującym przyszłość swoich biznesów, kreującym i wprowadzającym w życie nowe, pełne wyobraźni przedsięwzięcia obalające mity przedsiębiorczości. Służyć temu będzie cała gama aktywności od inspirowania i wyzwalania energii ludzi, poprzez ich informowanie i wyposażanie tak, aby mogli wprowadzać w życie swoje idee, aż po włączanie młodych ludzi w istniejące sieci przedsięwzięć i budowanie nowych więzi społecznych.

Umiejętności

Podczas studiów na specjalności Przedsiębiorczość zdobędziesz umiejętności menedżerskie pozwalające na kierowanie przedsiębiorstwem i organizacją o dowolnym profilu. Znajomość technik i umiejętności trafnego podejmowania decyzji pozwoli Ci na skuteczne wdrażanie menedżerskich pomysłów, a także na wcielanie w życie innowacyjnych pomysłów przedsiębiorczych.

Kim będziesz?

Absolwenci specjalności Przedsiębiorczość znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych oraz międzynarodowych, a także w firmach consultingowych i doradczych. Zdobyta wiedza wyposaży go także w umiejętności, które pozwolą na zarządzanie różnego rodzaju organizacjami, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto?

Podczas studiów na specjalności Przedsiębiorczość zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, wdrożenie w życie ciekawych i interesujących pomysłów, a także na wykazanie się kreatywnością i pomysłowością w interesujących projektach. Realizowane już na studiach przedsięwzięcia pozwolą zapoznać Ci się z arkanami biznesu i skutecznie realizować wyznaczone cele. W ramach Koła Studenckiego w ramach specjalności Przedsiębiorczość organizowane są liczne projekty i przedsięwzięcia, dzięki którym poznasz szczegóły działania przedsiębiorczego. Program studiów na tej specjalności pozwala kształtować kreatywną postawę od pomysłu na firmę aż po jej uruchomienie, finansowanie i rozwój. Nauczysz się jak kształtować własne zachowania, aby wyzwalać przedsiębiorczość oraz umiejętnie poszukiwać i wykorzystywać szanse w otoczeniu.