Specjalność: przedsiębiorczość

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Postaw na przedsiębiorczość. To tutaj zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, stanie się życiową trampoliną dla umiejętnego poszukiwania, rozpoznawania i wykorzystywania szansy przedsiębiorczej. To tutaj zostaniesz wprowadzony w tajniki zakładania, a co również istotne, efektywnego prowadzenia własnego biznesu. To tutaj zdobędziesz wyróżniające kompetencje, które sprawią, że staniesz się wybitnym przedsiębiorcą i przedsiębiorczym menedżerem kształtującym przyszłość swoich biznesów, kreującym i wprowadzającym w życie nowe, pełne wyobraźni przedsięwzięcia obalające mity przedsiębiorczości. Służyć temu będzie cała gama aktywności od inspirowania i wyzwalania energii ludzi, poprzez ich informowanie i wyposażanie tak, aby mogli wprowadzać w życie swoje idee, aż po włączanie młodych ludzi w istniejące sieci przedsięwzięć i budowanie nowych więzi społecznych.

Podczas studiów na specjalności Przedsiębiorczość zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, wdrożenie w życie ciekawych i interesujących pomysłów, a także na wykazanie się kreatywnością i pomysłowością w interesujących projektach. Realizowane już na studiach przedsięwzięcia pozwolą zapoznać Ci się z arkanami biznesu i skutecznie realizować wyznaczone cele.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Podczas studiów na specjalności Przedsiębiorczość zdobędziesz umiejętności menedżerskie pozwalające na kierowanie przedsiębiorstwem i organizacją o dowolnym profilu. Znajomość technik i umiejętności trafnego podejmowania decyzji pozwoli Ci na skuteczne wdrażanie menedżerskich pomysłów, a także na wcielanie w życie innowacyjnych pomysłów przedsiębiorczych. Program studiów na tej specjalności pozwala kształtować kreatywną postawę od pomysłu na firmę, aż po jej uruchomienie, finansowanie i rozwój. Nauczysz się jak kształtować własne zachowania, aby wyzwalać przedsiębiorczość oraz umiejętnie pozyskiwać i wykorzystywać szanse w otoczeniu.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Absolwenci specjalności Przedsiębiorczość znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych oraz międzynarodowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych. Zdobyta wiedza wyposaży go także w umiejętności, które pozwolą na zarządzanie różnego rodzaju organizacjami, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE 

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Przedsiębiorczość jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

  • Studenci Specjalności Przedsiębiorczość mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to: Przedsiębiorczość strategiczna,
    E-przedsiębiorczość, Zachowania przedsiębiorcze.

  • W ramach Koła Studenckiego, specjalności Przedsiębiorczość, organizowane są liczne projekty i przedsięwzięcia, dzięki którym zaangażowani studenci poznają szczegóły działania przedsiębiorczego. Przedmioty specjalnościowe pozwalają dogłębnie poznać jej międzynarodowy, organizacyjny i strategiczny wymiar nie pozostawiając bez znaczenia kwestii finansowania działalności, zachowań przedsiębiorczych, przywództwa jak
    i e-przedsiębiorczości.