Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi

1. OPIS SPECJALNOŚCI 

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nauczenie studentów podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w ramach służb personalnych, a także kadr kierowniczych. Studia na tej specjalności pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów i specjalistów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło wartości firmy.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ 

Studiując na tej specjalności zdobędziesz umiejętności identyfikacji i kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów i negocjacji oraz pozyskiwania i rekrutacji pracowników do organizacji. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, są źródłem wartości firmy, przez co Menedżer ds. personalnych to jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE 

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, na stanowisku specjalisty w dziale personalnym, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i zatrudnienia oraz płac, a także jako menedżer i specjalista w branży doradztwa personalnego. Będziesz mógł także zostać analitykiem biznesu lub trenerem szkoleń w branżach różnego rodzaju.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.
  • Studenci Specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 
  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.
  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to, na studiach I stopnia: Metody rekrutacji, Oceny pracownicze, Zarządzanie kulturą organizacyjną. Na studiach II stopnia: Nowoczesne ZZL, Zarządzanie talentami, Strategiczne ZZL.
  • Na kierunku działają koła naukowe otwarte szczególnie na studentów specjalności ZZL: Koło Naukowe Human Resource Development.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca