Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

1. Opis specjalności

Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która jest przygotowana do podejmowania wyzwań związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów. Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Wprowadzenie nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza z uwagi na proces stopniowego starzenia się społeczeństwa.

Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowa specjalność Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, która opracowana została z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program specjalności koncentruje się na wszechstronnym wyposażeniu absolwenta tej specjalności w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Polityki ochrony zdrowia,
 • Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • Podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia,
 • Ekonomiki ochrony zdrowia,
 • Kontraktowania świadczeń medycznych,
 • Gospodarki finansowej jednostek ochrony zdrowia,
 • Sprawozdawczości finansowej jednostek ochrony zdrowia,
 • Analizy finansowej jednostek ochrony zdrowia,
 • Rachunku kosztów w ochronie zdrowia.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z:

 • zarządzaniem finansami placówek medycznych,
 • organizacją i zarządzaniem zasobami (w tym zasobami ludzkimi) w ochronie zdrowia,
 • zarządzaniem jakością w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych,
 • promocją zdrowia,
 • uwarunkowaniami prawnymi w jednostkach ochrony zdrowia,
 • sprawami dotyczącymi zarządzania ochroną zdrowia w państwowej oraz samorządowej administracji publicznej (Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie).

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca