Międzynarodowa konferencja MAG Scholar®

W dniach 3-5 lipca 2017 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gości naukowców z całego świata w trakcie corocznej międzynarodowej konferencji MAG Scholar® Global Business, Marketing and Tourism Conference 2017 "European Marketing from Global Perspective".