Briefing prasowy nt. nowego kampusu

W piątek 6 kwietnia w remontowanym budynku rektoratu odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano stan bieżący trwającej modernizacji i adaptacji budynku na centrum relacji z otoczeniem biznesowym, społeczno-politycznym (Biznes – Nauka – Samorząd) oraz przedstawiono koncepcję zagospodarowania kampusu w przestrzeni miejskiej w perspektywie 20 lat.

Fot. J. Andrychiewicz