I Międzywydziałowe Seminarium Przedsiębiorczości

 

21 czerwca 2018 r. po raz pierwszy odbyło się I Międzywydziałowe Seminarium Przedsiębiorczości. Organizatorami byli: Katedra Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania oraz Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Wydziału Ekonomii. Wydarzenie miało na celu przekazanie wyników badań katedr różnych wydziałów oraz wymianę doświadczeń wśród ich pracowników.