Jubileusz 50-lecia Wydziału Ekonomii

7 czerwca odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Ekonomii naszego Uniwersytetu, na którą zaprosiła Dziekan Wydziału Ekonomii prof. Celina Olszak.