Prof. M. Gorynia gościem spotkania Klubu Adamieckiego

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.