Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020

W piątek 10 stycznia 2020 roku – w przeddzień 83. rocznicy wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celebrowała swoje święto. Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, wręczono dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, a także odznaczenia państwowe - krzyż zasługi oraz medale za długoletnią służbę pracownikom Uniwersytetu. W tym roku po raz pierwszy doktorzy habilitowani oraz doktorzy odebrali dyplomy za prace w dwóch nowych dyscyplinach - dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Podczas uroczystości uhonorowano łącznie aż 45 naukowców! Tegoroczne Święto Uczelni było też okazją do uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika po 50 latach od nadania stopnia doktora.

foto: Anna Gniady - Dział Nowych Mediów