Przejdź do menu Przejdź do treści

Identyfikacja wizualna/Logo

Logo jest podstawowym znakiem, kształtującym wizerunek oraz tożsamość Uniwersytetu. Stanowi ono własność intelektualną i ekonomiczną oraz podlega ochronie prawami autorskimi.

Zasady stosowania logo oraz sygnetu – symbolu pieczęci, których należy przestrzegać określa System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – SIW.

System identyfikacji wizualnej

Wszelkie materiały graficzne, wykorzystujące elementy identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przed publikacją powinny uzyskać akceptację Centrum Marketingu pod kątem zgodności z SIW: anna.gniady@ue.katowice.pl

Należy pamiętać, że na wszystkich materiałach dotyczących naszej Uczelni powinno znajdować się logo. Mowa tutaj także o inicjatywach naukowych i studenckich, których Uniwersytet jest organizatorem, patronem czy partnerem.

Obowiązujące wzory logo poniżej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3