Materiały promocyjne

W zakres promocji Uniwersytetu oraz poszczególnych jednostek wchodzi szeroki wachlarz działań obejmujących zarówno reklamę Uczelni w mediach tradycyjnych i internetowych jak i organizację wydarzeń specjalnych. Dzięki Systemowi Identyfikacji Wizualnej dbamy o zachowanie spójnego wizerunku Uczelni. Kierując się najnowszymi trendami, które kładą główny nacisk na promocje wykorzystującą przede wszystkim narzędzia internetowe zachęcamy do dystrybuowania materiałów w formie elektronicznej. Istnieje również możliwość zamawiania tradycyjnych materiałów informacyjnych oraz gadżetów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców informujemy, iż:

  1. Zamawianiem, wydawaniem i projektowaniem materiałów promocyjnych o Uczelni zajmuje się Biuro Komunikacji (BK).
  2. Zamawianie materiałów promocyjnych odbywa się zgodnie z procedurą.
  3. Materiały są wydawane jedynie na podstawie Wniosku, po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Kierownika Działu Promocji w BK.
  4. Materiały finansowane ze środków Biura Komunikacji wydawane są w ilościach ograniczonych, w zależności od zasobów finansowych i magazynowych.
  5. Rozróżnia się następujące rodzaje materiałów promocyjnych: