Przejdź do menu Przejdź do treści

Media społecznościowe

Zasady dot. obecności UE Katowice w mediach społecznościowych

Media społecznościowe stały się popularnym kanałem komunikacji, budowania i utrzymywania relacji z kandydatami, studentami, pracownikami czy absolwentami Uczelni stąd też aktywna obecność UE w Katowicach na platformach:

Zasady publikowania informacji w portalach mediach społecznościowych

 • O umieszczaniu informacji na odpowiednim portalu oraz dostosowaniu tekstu do odpowiedniej platformy decyduje administrator konta uczelni w danym medium.
 • Wpis powinien dotyczyć Uczelni i/lub obszarów związanych z działalnością uczelni, być prosty i krótki, zawierać najważniejsze informacje: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? itp. 
 • Zastrzega się możliwość ingerencji w przesłaną treść w celu dostosowania jej do specyfiki danego portalu społecznościowego.
 • Informacja, która została zamieszczona w serwisie www Uczelni, może zostać odpowiednio przeredagowana i opublikowana w mediach społecznościowych Uniwersytetu;
 • W przypadku chęci umieszczenia informacji na profilu prowadzonym w języku angielskim (Facebook, Twitter) lub rosyjskim (VKontakte), przesłane treści powinny być przygotowane w odpowiednim języku;
 • Uczelnia nie świadczy usług reklamowych na swoich profilach w mediach społecznościowych, ani nie promuje wydarzeń komercyjnych niezwiązanych z Uczelnią, o ile nie współpracuje z daną organizacją.

Zamieszczanie zdjęć w mediach społecznościowych

 • W ramach jednego wydarzenia można opublikować max. 10 zdjęć;
 • Rozdzielczość zdjęć to min. 1920x1080 px;
 • W przypadku przesłania słabej jakości zdjęć lub bez zgody autora na ich publikację, zastrzega się możliwość ich nieopublikowania;

Zamieszczanie plików audio i wideo

 • Filmy i dźwięki promocyjne powinny być opracowane zgodnie z zasadami marketingu internetowego, tzn. powinny być krótkie i w ciekawy sposób przedstawiać prezentową treść;
 • Pliki powinny zostać przesłane w rozszerzeniu .avi, .wmv, .mp3 lub .mp4;
 • W przypadku zbyt długiego filmu/dźwięku, jego słabej jakości lub braku zgody autora na udostępnienie materiału, zastrzega się możliwość odmowy publikacji;
 • Istnieje możliwość umieszczania na profilu Uczelni filmów z wykładów/seminariów itp.

Uruchamianie nowych profili

W przypadku, gdy jednostka związana z Uczelnią chciałby rozpocząć komunikację poprzez media społecznościowe, powinna - przed wykonaniem jakichkolwiek działań w danym medium -  zgłosić się do Działu Komunikacji. Wszelkie działania, w których używana jest nazwa Uczelni lub jej logo, powinny być uzgadniane z Działem oraz uwzględniać zasady obecności w mediach społecznościowych oraz System Identyfikacji Wizualnej uczelni.

Kampanie płatne

Kampanie związane z promocją poszczególnych kierunków, wydarzeń itp mogą być przeprowadzane jedynie na dedykowanych profilach, nie ma możliwości realizowania ich na oficjalnych profilach uczelni. Podstawą rozpoczęcia płatnej kampanii jest otrzymanie zgody na jej realizowanie oraz wydatkowanie środków z tym związanych. Realizacją kampanii zajmuje się Dział Komunikacji.

Procedura krok po kroku:

 • Uzupełnienie wzoru zlecenia wraz z podpisami i pieczątkami w miejscu "Zlecający" oraz "Potwierdzenie środków przez jednostkę dysponującą środkami"
 • Przesłanie zlecenia najpóźniej na 15 dni roboczych przed planowaną kampanią.
 • Przesłanie materiałów wykorzystanych w kampanii do oceny pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej.
 • Otrzymanie akceptacji na rozpoczęcie kampanii (w momencie zebrania wszystkich wymaganych podpisów na zleceniu i ustalenia z Facebook Vat 0%).
 • Przesłanie faktury w celu jej rozliczenia.

Uwaga!

Termin 15 dni roboczych jest nieprzekraczalny ze względu na konieczność zgłoszenia kampanii, celem pozyskania poprawnej faktury z 0% VATem. W przeciwnym wypadku faktura nie będzie rozliczona, a środki nie zostaną zrefundowane.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca