Media społecznościowe

Zasady dot. obecności UE Katowice w mediach społecznościowych

Media społecznościowe stały się popularnym kanałem komunikacji, budowania i utrzymywania relacji z kandydatami, studentami, pracownikami czy absolwentami Uczelni stąd też aktywna obecność UE w Katowicach na platformach:

Zasady publikowania informacji w portalach mediach społecznościowych

 • O umieszczaniu informacji na odpowiednim portalu oraz dostosowaniu tekstu do odpowiedniej platformy decyduje administrator konta uczelni w danym medium.
 • Wpis powinien dotyczyć Uczelni i/lub obszarów związanych z działalnością uczelni, być prosty i krótki, zawierać najważniejsze informacje: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? itp. 
 • Zastrzega się możliwość ingerencji w przesłaną treść w celu dostosowania jej do specyfiki danego portalu społecznościowego.
 • Informacja, która została zamieszczona w serwisie www Uczelni, może zostać odpowiednio przeredagowana i opublikowana w mediach społecznościowych Uniwersytetu;
 • W przypadku chęci umieszczenia informacji na profilu prowadzonym w języku angielskim (Facebook, Twitter) lub rosyjskim (VKontakte), przesłane treści powinny być przygotowane w odpowiednim języku;
 • Uczelnia nie świadczy usług reklamowych na swoich profilach w mediach społ., ani nie promuje wydarzeń komercyjnych niezwiązanych z Uczelnią, o ile nie współpracuje z daną organizacją.

Zamieszczanie zdjęć w mediach społecznościowych

 • W ramach jednego wydarzenia można opublikować max. 10 zdjęć;
 • Rozdzielczość zdjęć to min. 800x600 px;
 • W przypadku przesłania słabej jakości zdjęć lub bez zgody autora na ich publikację, zastrzega się możliwość ich nieopublikowania;

Zamieszczanie plików audio i wideo

 • Filmy i dźwięki promocyjne powinny być opracowane zgodnie z zasadami marketingu internetowego, tzn. powinny być krótkie i w ciekawy sposób przedstawiać prezentową treść;
 • Pliki powinny zostać przesłane w rozszerzeniu .avi, .wmv, .mp3 lub .mp4;
 • W przypadku zbyt długiego filmu/dźwięku, jego słabej jakości lub braku zgody autora na udostępnienie materiału, zastrzega się możliwość odmowy publikacji;
 • Istnieje możliwość umieszczania na profilu Uczelni filmów z wykładów/seminariów itp.

Uruchamianie nowych profili

W przypadku, gdy jednostka związana z Uczelnią chciałby rozpocząć komunikację poprzez media społecznościowe, powinna - przed wykonaniem jakichkolwiek działań w danym medium -  zgłosić się do Biura Komunikacji Marketingowej. Wszelkie działania, w których używana jest nazwa Uczelni lub jej logo, powinny być uzgadniane z BKM oraz uwzględniać zasady obecności w mediach społecznościowych oraz System Identyfikacji Wizualnej uczelni.