Materiały graficzne

Zamawianie materiałów graficznych na potrzeby konferencji odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku niestandardowych materiałów promocyjnych.

Każdy projekt przygotowywany samodzielnie przez jednostkę/katedrę, wymaga akceptacji pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Organizator oświadcza, że ma prawo do wykorzystania zdjęć i elementów graficznych, które zostały przez niego umieszczone w projekcie. Projekty do akceptacji należy wysyłać na adres: grafik@ue.katowice.pl