Strony www

Zgodnie z  pismem okólnym JM Rektora nr 1/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do prowadzenia i bieżącego aktualizowania swoich stron internetowych w ramach serwisu www.ue.katowice.pl.

Aby założyć stronę internetową jednostki organizacyjnej/wydarzenia lub uzyskać dostęp do redagowania treści w serwisie www.ue.katowice.pl należy wypełnić wniosek dostępny pod adresem: www.ue.katowice.pl/pomoc. Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski można składać online. 

Zasady tworzenia tzw. "przyjaznych adresów" stron www reguluje polityka domen i aliasów

W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia podstron w naszej domenie przygotowane zostały obowiązujące szablony stron jednostek administracyjnych i katedr dostępne poniżej.