Strony www

Zgodnie z pismem okólnym Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do prowadzenia i bieżącego aktualizowania swoich stron internetowych w ramach serwisu www.ue.katowice.pl.

Aby założyć stronę internetową jednostki organizacyjnej/wydarzenia lub uzyskać dostęp do redagowania treści w serwisie www.ue.katowice.pl należy wypełnić wniosek dostępny pod adresem: www.ue.katowice.pl/pomoc  

Zasady tworzenia tzw. "przyjaznych adresów" stron www reguluje polityka domen i aliasów

W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia podstron w naszej domenie przygotowane zostały obowiązujące szablony stron jednostek administracyjnych i katedr dostępne poniżej.