Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady obowiązujące strony katedr

Dla katedr obowiązują 4 stałe obszary zgodnie z legendą przedstawioną na poniższej grafice:

W miejscu oznaczonym (1) na każdej stronie Katedry znajdują się trzy obligatoryjne klocki (Informacja wstępna, Pracownicy Katedry i Kontakt) oraz jeden dodatkowy klocek do dyspozycji dla pracowników danej Katedry - wzór w formie przedstawionej powyżej.

Poniżej informacji kontaktowych proponujemy umieszczenie aktualności danej katedry (2). Pozycja ta nie jest jednak obligatoryjna.

W menu po lewej stronie (3) na pierwszym miejscu powinny znaleźć się informacje ogólne o katedrze, a następnie (na drugiej pozycji) lista pracowników, stanowiąca spis wizytówek. Zakładki te powinny mieć nazwy:

 • „Informacja wstępna” - dla pierwszego odnośnika
 • „Pracownicy Katedry” - dla odnośnika drugiego.

Na dole menu powinien znaleźć się odnośnik do informacji kontaktowych (4).

Pozostałe odnośniki w menu po lewej stronie są opcjonalne. Istotne jest jedynie, by były one umieszczone pomiędzy obowiązkowymi punktami.

UWAGA - Przed przystąpieniem do tworzenia podstrony dla wydarzeń (np. konferencje) w strukturze strony katedry prosimy o konsultację z Działem Nowych Mediów w celu ustalenia najdogodniejszej formy prezentacji tych treści.

Poniżej przedstawiamy wzór zakładki "Pracownicy Katedry" oraz przykładową stronę pracownika naukowego. Zarówno tabela z wykazem pracowników, jak również indywidualna wizytówka pracownika naukowego mają ściśle określony układ i wygląd, których należy przestrzegać.

 

Przykładowa tabela przedstawiająca listę wszystkich pracowników katedry

Zawarte w tabeli nazwiska pracowników stanowią odnośniki (hiperłącza) odnoszące do indywidualnych wizytówek poszczególnych osób. Dodawaniem oraz usuwaniem wizytówek pracowników naukowo-dydaktycznych zajmuje się Biuro Komunikacji Marketingowej (za aktualizację danych kontaktowych i konsultacji odpowiadają pracownicy Katedry). W przypadku zatrudnienia nowej osoby lub zakończenia umowy z pracownikiem, należy zgłosić jego dodanie/usunięcie z bazy pracowników na adres: info@ue.katowice.pl

Przykładowa wizytówka nauczyciela akademickiego

Podstawowymi elementami wizytówki pracownika katedry są informacje teleadresowe (1) oraz konsultacje (2). 

Elementami widoku rozszerzonego (opcjonalnego) są: zdjęcie (3) oraz Informacje dodatkowe (4) obejmujące:

 1. Informacje podstawowe:
  • Dydaktyka (prowadzone przedmioty)
  • Zajmowane stanowiska
 2. Dorobek naukowy:
  • Specjalizacja naukowo-badawcza
  • Publikacje
 3. Informacje dodatkowe:
  • Zainteresowania
  • Dodatkowe

Pola te w wersji podstawowej są wyłączone. Aktywowane są one na prośbę pracowników, którzy samodzielnie edytują swoje wizytówki lub redaktorów strony katedry. 

Pracownicy Katedry mogą uzyskać dostęp do samodzielnego edytowania swoich wizytówek poprzez przekazanie odpowiedniego wniosku do Działu Nowych Mediów. 

Istnieje możliwość zaprezentowania na stronie katedry wizytówek doktorantów, analogicznie do wizytówek pracowników, jednak nie jest to obligatoryjne. 

Wytyczne dotyczące umieszczanych zdjęć:

 • plan średni – sposób kadrowania fotografii polegający na jednoczesnym pokazaniu postaci ludzkiej od pasa do miejsca tuż nad głową, tło w neutralnym odcieniu,
 • rozdzielczość: minimum 346x452 pikseli.

Zakładka "Kontakt" stanowi ostatnią pozycję lewego menu strony katedry. Elementami, które powinny się znaleźć się następujące informacje: tytuł strony (1), nazwa katedry oraz jej siedziba (2), ogólny adres e-mail katedry (3), adres do korespondencji (4) - wspólny dla wszystkich jednostek Uniwersytetu, generowany automatycznie, odnośnik do podstrony "Pracownicy katedry" (5).

Jeśli na stronie katedry stworzona została zakładka "Doktoranci" link do niej również powinien się pojawić (pod spodem, analogicznie do pracowników katedry)

1. Dla wszystkich jednostek obowiązkowe jest umieszczenie nazwy jednostki na pierwszym miejscu na stronie głównej:

2. Na podstronach zalecamy umieszczenie w tym miejscu informacji o sekcji, w której użytkownik obecnie się znajduje:

Zalety nowych wizytówek

 • bardzo dobre pozycjonowanie nowych wizytówek w wyszukiwarce Google dzięki temu wyszukanie danych kontaktowych pracownika i terminów konsultacji będzie błyskawiczne,
 • spójność wszystkich wizytówek oparta o specjalnie przygotowany szablon (ujednolicony format adresu i rozmiaru zdjęcia),
 • nowoczesna forma dostosowana do urządzeń mobilnych oraz aplikacji mobilnych - aktywne pola telefonu oraz adresu e-mail,
 • możliwość stylowania tekstu (np. stosowania pogrubień i punktorów) oraz publikowania hiperłączy w ramach struktury wizytówek,
 • zwiększone bezpieczeństwo danych dzięki stabilności systemu,
 • możliwość stosowania poprawnego zapisu tytułów naukowych oraz uwzględnienia wielu funkcji pełnionych przez poszczególnych pracowników,
 • tworzenie spersonalizowanych kont dla redaktorów wizytówek, a także intuicyjną, łatwą i szybką edycję danych kontaktowych oraz konsultacji.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca