Przejdź do menu Przejdź do treści

Tworzenie i redagowanie stron

Aby założyć stronę internetową jednostki organizacyjnej/wydarzenia lub uzyskać dostęp do redagowania treści w serwisie uczelni należy wypełnić wniosek dostępny poniżej i przesłać go do Działu Komunikacji. Strony tworzone są w terminie 7 dni od momentu złożenia wniosku. Informacje o utworzeniu strony i nadaniu praw dostępu do redagowania stron przekazywane są drogą mailową. 

Zachęcamy również do zapoznania się z podręcznikiem redaktora systemu TYPO3.

W razie potrzeby Dział Komunikacji oferuje szkolenia indywidualne dla użytkowników systemu.

Aktualizacja systemu Typo3 2024 | Publikacja newsów

Podstawy nawigacji po panelu redaktora treści

1. Logujemy się przez panel swoimi danymi: imię.nazwisko, wpisujemy hasło;
2. Po zalogowaniu z lewego panelu bocznego wybieramy zakładkę Aktualności, a następnie w rozwijanym drzewku pierwszą stronę do której mamy dostęp, aby wyświetlić listę newsów;
3. Patrząc od góry na listę niewiele się zmieniło względ poprzedniej wersji pierwsza ikona filtrowania posiada funkcję "Pokaż/Ukryj filtry", a druga "Utwórz nowy rekord aktualności". Wskazówka: Jeśli nie jesteśmy pewni funkcji ikon na panelu redaktora wystarczy najechać na nie kursorem myszy i pojawią się nazwy przypisanych jej funkcji;
4. Pod górym panelem znajdują się pola wyszukiwania, oraz lista newsów - oba elementy nie uległy zmianie po aktualizacji;
4. W celu utworzenia nowego artykułu wybieramy właściwą ikonę i przechodzimy do tworzenia rekordu aktualności;

Poruszanie się po rekordzie tworzenia nowych treści serwisu www

Podstawowe pola edycji nie uległy większym zmianom, rozpoczynając od górnego panelu:

OGÓLNE

- Aktualności oraz ikony szybkiego wybierania - bez konieczności zmian posiadają domyślne ustawienia publikacji newsa w Aktualnościach;
- Nagłówek - pole do tytułu wyświetlanego nad treścią aktualności;
- Wstęp aktualności - pole krótkiego opisu newsa, na stronie pojawia się jako pogrubiony wstęp do artykułu;
- Data i czas - wybór terminu publikacji treści;
- Archiwum - jeśli chcemy ukryć aktualność po czasie należy wybrać datę końcową, w innym przypadku pole zostawiamy puste;

- Tekst - pole przeznaczone dla docelowej treści artykułu, posiada nieco bardziej rozbudowany panel edycji wzbogacony o nowe funkcje.

Większość jest powielona ze standardowego układu dla edytorów treści, więc rozpoczynając od górnej lewej ikony mamy Wytnij, Kopiuj, Wklej, do których przypisane są odpowiednie skróty klawiszowe. Wklej jako czysty tekst, który przenosi interesujący nas fragment bez stylów takich jak pgrubienie, kursywa czy podkreślenie, natomiast sąsiednia ikona pozwala na zachowanie wszystkich zmian wprowadzonych w programie tekstowym typu MS Word. 

Kolejne funkcje Wstecz i Ponów, również mają standardowe użycie. 

Ikona Znajdź zgodnie z nazwą przeszukuje dokument pod kątem interesującego nas wyrazu, po wybraniu pojawia się okienko wyboru z polem tekstowym, oraz opcjami: Uwględnij wielkość liter, Całe słowa oraz Cykliczne dopasowanie. Domyślnie ostatni box jest zaznaczony, a pozostałe należy wybrać w zależności od interesującego nas słowa. Okno wyszukiwania posiada również zakładkę Zamień, która na panelu znajduje się obok poprzednie omawianej ikony. Funkcja ta pozwala na automatyczną korektę wybranego wyrazu na jego alternatywę w dwóch wariantach: Zamień - pojednyncza zmiana, oraz Zamień wszystko, gdzie dokonujemy zmiany w całym artykule.

Kolejne ikony to: Zamień wszystko, Sprawdź pisownię, Wstaw/edytuj odnośnik, Usuń odnośnik, Wstaw/Edytuj kotwicę, Obrazek, wszystkie z funkcjami korespondującymi z przypisaną nazwą.

Ikona Tabela posiada teraz opcję graficznego wyboru jej wyglądu, w przypadku chęci dodania kolejnej komórki, wierszu lub kolumny edycja odbywa się bezpośrednio w polu tekstowym poniżej. Zaznaczmy interesujący nas fragment i prawym przyciskiem myszki rozwijamy dodatkowe menu posiadające funkcje edycji elementu.

Wstaw poziomą linię oraz Wstaw znak szczególny działają zgodnie z ogólnie przyjętym założeniem dla edytorów tekstu. Ikona Maksymalizuj natomiast rozciąga edytor na całe okno panelu Aktualności ukrywając pola tj. Nagłówek czy Data i godzina. Aby zamknąć ten widok należy wybrać go ponownie w panelu edycji tekstu. Źródło dokumentu pokazuje nam wpisany tekst wyrażony w kodzie źródłowym jaki zostaje publikowany na stronie.

Ikony rozpoczynające się od Pogrubienia kończąc na Kierunek tekstu od prawej strony do lewej posiadają funkcje zgodne z nazewnictwem, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem pod adres mailowy info@ue.katowice.pl .

Styl, Format, Czcionka oraz Rozmiar są ustawione domyślnie według standardów WCAG, czyli Normalny rozmiar tekstu, czcionki Atkinson Hyperlegible w rozmiarze 12px jako odgórnie przyjętym dla wszystkich publikacji strony www uczelni. W przypadku chęci dodania stylu tekstu takich jak nagłówki, należy zaznaczyć fragment tekstu i w menu rozwijanym Format wybrać interesujący nas wariant.

Tym samym zakończyliśmy omawianie zakładki Ogólne dla rekordu tworzenia treści, kolejne po krótce omówimy poniżej.

MEDIA -zakładka pozwalająca dodanie zdjęcia głównego artykułu oraz galerii po publikacji znajdującej się poniżej treści. Fotografia znajdująca się na górze listy będzie wyświetlana jako główna, aby zmienić kolejność wystarczy przeciągnąć na intersującą nas pozycję używając ikony po prawej stronie pliku.

KATEGORIE - określają miejsce publikacji newsa.

RELACJE - zakładka posiada możliwość powiązania innej aktualności z obecnie edytowaną, oraz poniżej w sekcji Powiązane pliki dodać do niej dokument w formacie . pdf, .txt, .xls czy inne. Wyświetlane są na dole strony pod treścią oraz dodanymi wcześniej zdjęciami.

METADANE - zawierają opcję dodania autora treści, jest to zmiana w porównaniu z wersją poprzednią gdzie panel znajdował się w pierwszej zakładce Ogólne.

DOSTĘP - określa widoczność aktualności przez wybranie opcji Ukryj, a także dodanie Daty publikacji i wygaśnięcia, co jako redaktorzy możemy zrobić na pierwszej zakładce pod opcją Data i czas, a także Archiwum.

NOTATKI - to miejsce dla dodatkowych treści porządkujących nie wyświetlnaych jako publikacja, mają do nich dostępn jedynie uprawnieni użytkownicy oraz administratorzy strony.

Publikacja oraz podsumowanie

W celu opublikowania treści wybieramy ikonę Zapisz znajdującą się na górnym panelu nawigacyjnym, wybranie jej automatycznie publikuje naszego newsa w przypisanej Kategorii. W przypadku opcji dodatkowych po rozwinięciu menu obok przycisku mamy również Zapisz i utwórz nowy oraz Zapisz i zamknij, obie posiadają funkcje zgodne z nadaną nazwą.

Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że nowa wersja nie będzie miała przed Państwem tajemnic, a jej użytkowanie będzie samą przyjemnością. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem info@ue.katowice.pl.  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3