Tłumaczenia nazw jednostek na język angielski

Podczas ustawiania sygnatury e-mail zaleca się stosowanie ujednoliconych i oficjalnych tłumaczeń nazw jednostek organizacyjnych Uczelni oraz stanowisk.

W razie wątpliwości dotyczących tłumaczenia nazw jednostek organizacyjnych administracji Uczelni przedstawiciela jednostki prosimy o kontakt z dr Jolantą Łącką-Badurą pod adresem: jolanta.lacka-badura@ue.katowice.pl.

Przypominamy, że nazwy powstałych po 1 października 2016 r. katedr i zakładów w języku angielskim powinny być stosowane zgodnie z zapisem w Zarządzeniu JM Rektora powołującym daną jednostkę organizacyjną. Wszystkie nazwy katedr w języku angielskim dostępne są również w poniższym pliku xls. 

Plik z tłumaczeniami nazw Katedr - stan na 1.02.2017