Komitet Organizacyjny

mgr Grażyna Dyląg, Kierownik Międzywydziałowego Centrum Języków Obcych

dr Jolanta Łącka-Badura, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Beata Malik-Kozłowska, Sekretarz Konferencji

mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch, Organizator

mgr Magdalena  Łęska, Organizator