Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2015: Doświadczenia, horyzonty, wyzwania

 

Katowice, 19-20 czerwca 2015

 

Tematyka konferencji Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2015: Doświadczenia, horyzonty, wyzwania obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi odmianami języków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu i administracji, języka technicznego, medycznego, prawniczego, naukowego. W ramach tematu wiodącego proponujemy dwa obszary tematyczne: badania językoznawcze oraz praktyka nauczania języków specjalistycznych.