Przejdź do menu Przejdź do treści

Języki specjalistyczne w badaniach lingwistycznych

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:  

  • Tekst specjalistyczny jako instrument i rezultat działania językowo-komunikacyjnego
  • Wykładniki fachowości tekstu specjalistycznego
  • Analiza dyskursów specjalistycznych
  • Gatunki specjalistyczne i ich ewolucja, hybrydyzacja gatunków
  • Rejestry specjalistyczne
  • Badania korpusowe
  • Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji specjalistycznej
  • Translatoryka specjalistyczna – problemy terminologii, wykorzystanie korpusów w przekładzie specjalistycznym, pozajęzykowa wiedza tłumacza
  • Rola nowych mediów i technologii ICT w komunikacji specjalistycznej i ewolucji gatunków
  • Perspektywy rozwoju badań nad językami specjalistycznymi
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca