Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyka i dydaktyka języków specjalistycznych

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych: 

  • Ewolucja form i metod nauczania języków specjalistycznych, perspektywy rozwoju, nowe możliwości i wyzwania
  • Nowoczesny kurs języka specjalistycznego (analiza potrzeb, planowanie kursu, metody i techniki dydaktyczne, testowanie wiedzy i umiejętności, przygotowanie do egzaminów certyfikujących)
  • Dydaktyka języków specjalistycznych w programie studiów wyższych
  • Relacja wykładowca – uczestnik kursu języka specjalistycznego, autonomizacja procesu nauczania/uczenia się, pozajęzykowa wiedza i umiejętności wykładowcy
  • Integracja dydaktyki języków specjalistycznych z innymi metodami wykorzystującymi fachowe treści przedmiotowe (np. CLIL)
  • Rozwijanie ‘umiejętności miękkich’, kompetencji interkulturowej, znajomości stylów komunikacyjnych 
  • Ewaluacja dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych, doświadczenia i problemy związane z projektowaniem autorskich materiałów specjalistycznych
  • Specjalistyczny charakter zajęć a konieczność rozwijania ogólnej kompetencji komunikacyjnej
  • Rola korpusów w dydaktyce języków specjalistycznych
  • Kreatywne wykorzystanie nowych mediów i technologii ICT w dydaktyce języków specjalistycznych
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca