Miejsce Konferencji

Konferencja odbyła się w dniu 28 października 2013 r.
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
ul. Bogucicka 3 (Budynek A, Aula im. Józefa Lisaka)