Program konferencji

1000Uroczyste otwarcie obrad 
1010Podpisanie porozumienia o współpracy
1015Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce podatkowej
1100Sesja I Promocja zawodu doradcy podatkowego
  • Zawód doradcy podatkowego. Geneza i Ewolucja -  dr Zbigniew Maciej Szymik
1130Przerwa kawowa
1200Sesja II Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw z doradcami podatkowymi
  • Uwarunkowania i płaszczyzny konstruowania strategii podatkowej -  dr Bożena Ciupek 
  • Kierunki zmian w optymalizacji VAT - dr Irena Sobieska 
  • Optymalizacja w podatku dochodowym - dr Mariusz Cieśla
1330Przerwa kawowa
1400Sesja III Granice optymalizacji podatkowej
  • Rynkowe ograniczenia optymalizacji podatkowej – prof. UE dr hab. Artur Walasik
  • Prawne ograniczenia optymalizacji podatkowej – Mariusz Gałuszka
1500Zakończenie